Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Bevar rådhusene i de tre købstæder...

Lena Schroll

Kløvermarksvej 6

4760 Vordingborg

 

På kommunalbestyrelsens møde i torsdags blev punkt 9 - Effektiv Kommune 2017 behandlet. Det drejer sig om besparelser og effektiviseringer i den kommunale administration. Den aktuelle debat drejede sig om udvidelse af åbningstiderne i Borgerservice i Præstø og Stege i forbindelse med en tættere tilknytning til bibliotekerne i de 2 købstæder - samt betjening af pas – og kørekort.

I den forbindelse udtalte Bo Manderup (V), at han frygter dette er salamimetoden, som ender med, at man centraliserer al administration i Vordingborg by og lukker de to rådhuse i henholdsvis Stege og Præstø. Han nævnte i samme forbindelse, at der op til kommunalvalget i 2009 var forlydender fremme om en sådan centralisering.

De forlydender, Bo Manderup henviser til tilbage i 2009, er jeg ikke bekendt med. Helt tilbage fra kommunesammenlægningens start har der været politisk enighed om, at der skal være lys i rådhusene i alle tre købstæder. Det samme gjorde sig gældende i sidste byrådsperiode – hvor dette mig bekendt aldrig var til diskussion.

I Socialistisk Folkeparti mener vi – og har altid ment, at der skal forblive lys i alle de tre rådhuse. Det hænger nøje sammen med vores bosætningspolitik og nærdemokratimodellen, som lige fra kommunalreformens fødsel har været stærke mærkesager for os.

Generelt kan den øgede centralisering bestemt give anledning til bekymring. Dog har ingen af de politiske partier hidtil ønsket at lukke rådhuse – tværtimod har der altid været enighed om at bevare forvaltning i de tre rådhuse. Det kræver imidlertid tilstrækkelige midler til bygningsvedligeholdelse.

Om der i flertalsgruppen internt har været drøftelser af den art fremme, ved jeg af gode grunde ikke. Er det tilfældet så er Bo Manderup`s bekymring fuldt forståelig. I så fald kan jeg kun sige, at Bo Manderup ikke vil stå alene med protester imod en sådan beslutning.

Kommentar

Indsend kommentar

Bemærk: Alle anonyme indlæg vil blive slettet
Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Seneste gallerier
  • FOTOS: Kurdisk fest i...
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Lopperier i...
  • FOTOS: DGI...
Annoncer

Klik på annoncen for at se den i fuld størrelse

Kommende arrangementer
24.
Mar
Ordinær generalforsamling I/S Langebæk Vandværk
24.
Mar
Jane & Shane Kulturhuset Multicum
25.
Mar
Arrangementer i marts KulturArkaden
25.
Mar
Forårsopvisning Vordingborg Gymnastikforening
25.
Mar
Gospelworkshop Gospel Gruppen Soul Invitation
25.
Mar
60'er musik med The New Cadillacs Cafe Den Gule Stald
25.
Mar
Børneværksted i Mern Kirke Mern Kirke
25.
Mar
Weekend i sjælens og universets tegn Møns spirituelle messe
26.
Mar
Arrangementer i marts KulturArkaden
26.
Mar
Weekend i sjælens og universets tegn Møns spirituelle messe