Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Bevar rådhusene i de tre købstæder...

Lena Schroll

Kløvermarksvej 6

4760 Vordingborg

 

På kommunalbestyrelsens møde i torsdags blev punkt 9 - Effektiv Kommune 2017 behandlet. Det drejer sig om besparelser og effektiviseringer i den kommunale administration. Den aktuelle debat drejede sig om udvidelse af åbningstiderne i Borgerservice i Præstø og Stege i forbindelse med en tættere tilknytning til bibliotekerne i de 2 købstæder - samt betjening af pas – og kørekort.

I den forbindelse udtalte Bo Manderup (V), at han frygter dette er salamimetoden, som ender med, at man centraliserer al administration i Vordingborg by og lukker de to rådhuse i henholdsvis Stege og Præstø. Han nævnte i samme forbindelse, at der op til kommunalvalget i 2009 var forlydender fremme om en sådan centralisering.

De forlydender, Bo Manderup henviser til tilbage i 2009, er jeg ikke bekendt med. Helt tilbage fra kommunesammenlægningens start har der været politisk enighed om, at der skal være lys i rådhusene i alle tre købstæder. Det samme gjorde sig gældende i sidste byrådsperiode – hvor dette mig bekendt aldrig var til diskussion.

I Socialistisk Folkeparti mener vi – og har altid ment, at der skal forblive lys i alle de tre rådhuse. Det hænger nøje sammen med vores bosætningspolitik og nærdemokratimodellen, som lige fra kommunalreformens fødsel har været stærke mærkesager for os.

Generelt kan den øgede centralisering bestemt give anledning til bekymring. Dog har ingen af de politiske partier hidtil ønsket at lukke rådhuse – tværtimod har der altid været enighed om at bevare forvaltning i de tre rådhuse. Det kræver imidlertid tilstrækkelige midler til bygningsvedligeholdelse.

Om der i flertalsgruppen internt har været drøftelser af den art fremme, ved jeg af gode grunde ikke. Er det tilfældet så er Bo Manderup`s bekymring fuldt forståelig. I så fald kan jeg kun sige, at Bo Manderup ikke vil stå alene med protester imod en sådan beslutning.

Kommentar

Indsend kommentar

Bemærk: Alle anonyme indlæg vil blive slettet
Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.
Seneste gallerier
  • FOTOS: Dark Sky med...
  • FOTOS: Stafet-Marked
  • FOTOS: Lundby -...
  • FOTOS: Pynten rundt...
Kommende arrangementer
23.
Maj
Møns Bank 140 år Møns Bank
23.
Maj
Generalforsamling Vordingborg Antenneforening
24.
Maj
Forårstur Vordingborg Pensionistforening
25.
Maj
Kristi Himmelfarts-vandring fra Svinø til Køng Køng Præstegård
25.
Maj
Åbent hus og marked Langebæk Borgerforening
26.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
26.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår
27.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
27.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår
28.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening