Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Boliger

Happydays bannerannonce

Der er mulighed for skrappere krav

Thomas Finke

Strandvej 1a

4771 Kalvehave 

 

Til Vordingborg Kommunalbestyrelse. 

Tiden er inde til at føre politik. I bør ikke dække Jer ind under lovgivningens minimumskrav og tendentiøse landskabelige vurderinger. 

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er udtryk for minimumskrav. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at stille skrappere krav. 

Der er uenighed blandt eksperter om målemetoder og udbredelse af den lavfrekvente støj. 

Kommunalbestyrelsen bør beslutte at lade tvivlen komme de anklagede til gode. Det er almindelig retspraksis.

Det fremgår af kommuneplanen, at der ikke kan planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planmæssig begrundelse. 

At det blæser ved kysten kan vel ikke være en særlig planmæssig begrundelse?

Hvordan kan kommunalbestyrelsen vedtage, at der ikke må opstilles vindmøller i kystnærhedszonen og samtidig udlægge et vindmølleområde  i kystnærhedszonen?

Mange turister efterspørger de landskabelige kvaliteter, som Møn har, landskaber, som er uforstyrrede af store tekniske anlæg og har et klart kulturhistorisk udtryk. Ingen turister vil valfarte til Møn for at se vindmøller. De står allerede overalt i verden på mere eller mindre heldige placeringer. 

Mønbroen er afbildet på vores 500 kronesedler, fordi det er en af Danmarks smukkeste broer. Den har en historie, som betyder noget lokalt og er en del af lokalområdets selvforståelse. Den kan ikke bruges som argument for at etablere anlæg, som ikke er særligt planmæssigt begrundet.

Visualiseringerne i miljørapporten er tendentiøse til fordel for møllerne. I flere tilfælde kunne man med god ret drage de modsatte konklusioner.

• Tag hensyn til usikkerheden vedrørende lavfrekvent støj.

• Der er ikke en særlig planmæssig begrundelse for at placere vindmøller i kystnærhedszonen ved Kostervig.

• Beskrivelserne i visualiseringerne er i flere tilfælde direkte misvisende. Vindmøllerne vil være en landskabelig katastrofe og påvirke hele kystlandskabet omkring Stege Bugt, Ulvsund og Koster Vig.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Latin og...
  • FOTOS: Årets åbning...
  • FOTOS: Gåsetårns...
  • FOTOS: Late Night i...
Annoncer

Klik på annoncen for at se den i fuld størrelse

Kommende arrangementer
26.
Apr
Ordinær generalforsamling Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
26.
Apr
Generalforsamling Digelaget Masnedø Sydøst
26.
Apr
Højskoleaften - Addi Vaupel Vordingborgskolen
26.
Apr
Kom og bliv klogere på grill, juice eller dessert ZBC Gourmetskolen
26.
Apr
Fodboldkamp - Serie 2 - Ørslev GIF mod ISorø Freja ØGIF
26.
Apr
"Viser" af Halfdan Rasmussen Visens Venner Vordingborg
27.
Apr
"Tegnerliv" - illustrator Rasmus Bregnhøj KulturArkaden
27.
Apr
Generalforsamling Møn-Sydsjælland Turistforening
28.
Apr
HP Lange Duo Kulturhuset Multicum
29.
Apr
Tennissportens dag - standerhejsning Møn Tennisklub