Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Efterlyser vision og mål hos politiet

 

Uffe Thorndahl

Klintholm Havnevej 74 

4791 Borre.

 

Vision og målsætning

 

Næsten alle både private og  offentlige  virksomheder har i de senere år lagt et betydeligt  arbejde i at formulere  virksomhedens vision og de dertil hørende  målsætninger. Da vort politi jo  absolut er en af de statslige  virksomheder som betyder meget for os alle,  var det derfor med  betydelig spænding, at jeg efter at have slået op på  Sydsjællands  og Lolland-Falsters politis hjemmeside og herefter  klikkede på :  vision og målsætning. Men det var noget af  en kold afvaskning. For  det første var denne del af hjemmesiden sidst blevet  opdateret  helt tilbage til den 17. september 2010, og afsnittet Vision og Målsætning indeholdt kun henvisning til to tidligere udarbejdede arbejdsmiljøredegørelser.

En vision for Sydsjællands og  Lolland-Falsters  politi ville skulle indeholde en  klar  beskrivelse af politiets  fremtidige tilstand og hvordan politiet  ønsker at blive opfattet af  borgerne, som det forudsætter en  væsentlig indsats for at opnå. 

Men manglen på vision og  målsætning svarer  meget godt til det indtryk jeg har dannet mig af  vort lokale politi, der  nærmest opererer hovedløst og uden  sammenhængende og konsekvent ledelse. Det  er også mit indtryk, at  den manglende sammenhæng i politiets arbejde og ledelse betyder et  omfattende ressourcespild, således at den nuværende  politiindsats  med en dygtig og kompetent ledelse kunne opnås med en  reduktion af  den nuværende poliitistyrke med vel omkring en trediedel.

Jeg skal opfordre Sydsjællands  og Lolland -  Falsters politi til snarest at skabe et kvalificeret  og meningsfyldt indhold  af hjemmesidens rubrik: vision og  målsætning. Det kan ske ved, at politiets ledelse lægger et forslag til  vision og målsætning offentligt frem, og beder offentligheden om  kommentarer  og forslag. Gerne underbygget af offentlige møder.  Denne fremgangsmåde med  en væsentlig og direkte involvering af  borgerne vil kunne skabe en relevant  og meningsfyldt vision og  målsætning for Sydsjællands og Lolland-Falsters   politi.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Dark Sky med...
  • FOTOS: Stafet-Marked
  • FOTOS: Lundby -...
  • FOTOS: Pynten rundt...
Annoncer

Klik på annoncen for at se den i fuld størrelse

Kommende arrangementer
22.
Maj
Generalforsamling Grumløse Borgerforening
23.
Maj
Møns Bank 140 år Møns Bank
23.
Maj
Generalforsamling Vordingborg Antenneforening
24.
Maj
Forårstur Vordingborg Pensionistforening
25.
Maj
Kristi Himmelfarts-vandring fra Svinø til Køng Køng Præstegård
25.
Maj
Åbent hus og marked Langebæk Borgerforening
26.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
26.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår
27.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
27.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår