Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Fortsat behov for kamp mod Kostervig-møller

Alliancen mod Kæmpevindmøller ved Kostervig

Rigmor Nielsen, Otto Juhlin, Erik V. Nielsen og

Tone Brix-Hansen

Engvej 6

4780 Stege

 

1.200 indsigelser mod kæmpevindmøllerne.

Mere end 1.200 indsigelser blev der sendt til Vordingborg Kommune mod kæmpevindmølleprojektet ved Kostervig inden høringsfristen udløb den 28. juni.

Det synes vi er et imponerende stort antal indsigelser og et klart udtryk for, at vi er rigtig mange, som synes, det er en dårlig ide at stille kæmpevindmøller op ved Kostervig. 

Der er blevet udarbejdet nogle meget betydningsfulde indsigelser, der som minimum kan medføre ændringer i projektet.  Blandt andet har Dansk Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, Østmøn Naturforening og Foreningen for Bygnings og Landskabskultur Møn alle skrevet indsigelser mod projektet.

Næsten alle naboer til mølleområdet har sendt en indsigelse til kommunen, og der kan tælles en del sommerhusejere på listen udover et naturligt flertal af beboere på Møn og Sydsjælland.

Indsigelserne rammer bredt, fra støjmålinger og landskabelig påvirkning til truslen mod det rige fugleliv i området og overtrædelser af habitatdirektivet samt manglende konsekvensvurderinger blandt andet på baggrund af Natura 2000-planen, hvilket alene bevirker, at en kommunal godkendelse på nuværende tidspunkt ikke vil være gyldig.  

Et par af indsigelserne behandler flagermus, blandt andet en art der er meget sjælden i Danmark og som ikke er blevet behandlet i vvm-rapporten.  

På vores hjemmeside kan en række indsigelser læses.  Vi vil specielt opfordre vores lokale politikere og beslutningstagere til at læse nogle af de mange velbegrundede indsigelser.

Lige nu er kommunen ved at behandle de indkomne indsigelser og samle dem i en hvidbog, som politikerne vil få til gennemsyn. Det forventes, at sagen tidligst bliver behandlet i miljø- og klimaudvalget i slutningen af september for bagefter at blive forelagt kommunalbestyrelsen til endelig beslutning i oktober/november.  

Det er altså stadigvæk vigtigt at minde  politikerne om ens holdning til kæmpevindmøllerne.

Der kan læses mere på stopkostervig.dk

Seneste gallerier
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Tørvejr til...
  • FOTOS: Vordingborg...
Kommende arrangementer
26.
Jul
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
26.
Jul
Sommerjazz i teltet Thorsvang Samler Museum
26.
Jul
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
26.
Jul
Sommerudstilling Den Gule Stald
27.
Jul
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
27.
Jul
Sommerjazz i teltet Thorsvang Samler Museum
27.
Jul
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
27.
Jul
Sommerudstilling Den Gule Stald
28.
Jul
Sommerjam 2017, Peter Viskinde Residens Møen
28.
Jul
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum