Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Frivillige skal ledes af frivillige

Niels Jørgen Abildgaard, leder af Vordingborg Handicapsvømning

Strandvænget 17

4760 Vordingborg

 

Efter Servicelovens §18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Intentionen med Servicelovens §18 er, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor for at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige tilbud.  Samspillet skal baseres på tillid og respekt for hinandens opgaver og roller.  De frivillige organisationers ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver skal respekteres.

Gennem en frivilligpolitik kan Kommunen yde støtte. På baggrund af workshops og spørgeskemaundersøgelse for både kultur- og sociale organisationer er kultur- og fritidssekretariatet p.t. ved at udarbejde en frivilligpolitik. Vi afventer spændt, om  frivilligpolitikken sætter konkrete mål og anviser konkrete handlinger for, hvordan det lokale samarbejde kan styrkes med det formål at forbedre den sociale indsats.

Kommunens støtte kan med stor fordel for alle ydes til et frivilligcenter. Et Frivilligcenters formål er at synliggøre, støtte og inspirere det frivillige arbejde i samarbejde med lokale foreninger, kommunalbestyrelsen og erhvervslivet. Kerneopgaverne for et fuldt udbygget frivilligcenter er blandt andet formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, opstart og drift af projekter, foreningsservice.  

Ledelsen af et frivilligcenter skal ligge i hænderne på de frivillige selv ved en uafhængig forening.

Undersøgelsen ved Syddansk Universitet viser tydeligt, at foreningerne peger på, at der skal oprettes et frivilligcenter - for social- og sundhed er det 80 procent.

Både Kommunen og frivillige organisationer/foreninger skal have øjnene op for det potentiale, der ligger i et større samarbejde gennem et frivilligcenter.  Det vil være en stor fordel for alle parter, både på det økonomiske og det velfærdsmæssige område.

Derfor arbejdes der videre på at etablere FrivilligcenterVordingborg.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Dark Sky med...
  • FOTOS: Stafet-Marked
  • FOTOS: Lundby -...
  • FOTOS: Pynten rundt...
Kommende arrangementer
25.
Maj
Kristi Himmelfarts-vandring fra Svinø til Køng Køng Præstegård
25.
Maj
Åbent hus og marked Langebæk Borgerforening
26.
Maj
Roskilde Dyreskue Roskilde Dyreskue
26.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
26.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår
27.
Maj
Fodboldkamp Kvinde Sjællandsserien VIF/NFC - Vipperød BK VIF
27.
Maj
Fodboldkamp - Serie 2 - Ørslev GIF mod Vemmelev SGI Ørslev Fodbold
27.
Maj
Roskilde Dyreskue Roskilde Dyreskue
27.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
27.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår