Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Boliger

Happydays bannerannonce

Frivilligpolitik - frygt og forventning

Inge Suensen, Kræftens Bekæmpelse Maglebjergvej 10

4760 Vordingborg 

 

Socialhumanitære forventninger og frygt

Vordingborg Kommune er i gang med at revidere den nuværende frivillighedspolitik i kommunen.

Man har valgt at inddrage alle frivillige organisationer i dette arbejde. Der er registreret cirka 510 foreninger. Der er afholdt to workshops, hvor frivillige kunne få mulighed for at fremføre ønsker til et kommende samarbejde med kommunen. 

 Alle tilgængelige  foreninger  har  været  med i en kommunal kortlægning af frivilliges ønsker i forhold til samarbejdet med kommunen og frivilliges øvrige ønsker  i  forbindelse med frivilligt arbejde.

Den 17. januar  inviterede  Vordingborg  kommune til  en   konference  for  frivillige, hvor godt 200 personer deltog  i  et veltilrettelagt arrangement.  Her fortalte  professor  og  forsker  Bjarne Ibsen om Vordingborg Kommunes spørgeskemaundersøgelse og konklusionerne på denne. Han startede med at pointere, at kommunen må tage højde for foreningernes forskellighed. Der er eksempelvis forskel på sociale/humanitære foreninger, der dækker hele kommunen og idrætsforeninger, der dækker lokalt.  En majoritet af frivillige havde entydigt udtrykt ønske om et samarbejde med kommunen på de frivilliges betingelser, idet opgaverne jo udføres som en form for lyst til at gøre en forskel uden begrænsende bånd. Det er som bekendt: Lysten, der driver værket. De fleste foreninger havde et stort ønske om at få stillet   lokaler  til rådighed.

Nu ventes der spændt på det næste udspil fra kommunen, nemlig Vordingborg Kommunes forslag til en ny frivillighedspolitik. Bliver der taget hensyn til foreningernes forskelligheder?  Bliver foreningerne  placeret   i den rette kategori, for de repræsenterer så bredt, at der bliver mange grupperinger. Placeringen vil være afgørende for den enkelte forenings mulighed for at opnå officiel anerkendelse, så tilskud kan søges til udførelse af foreningens målsætning. 

Jeg kan frygte, at de kommunale bestræbelser vil resultere i begrænsninger i de økonomiske tilskud, der er så vigtige for gennemførelsen af det socialt humanitære arbejde,  der  arbejdes  med  i  adskillige foreninger til gavn og glæde for enlige, ensomme, svage samt psykisk og fysisk handicappede…

Seneste gallerier
  • FOTOS: Latin og...
  • FOTOS: Årets åbning...
  • FOTOS: Gåsetårns...
  • FOTOS: Late Night i...
Kommende arrangementer
24.
Apr
Kom i form til sommeren - Pilates, Stege LOF Vordingborg
24.
Apr
Generalforsamling Kastrup Fodbold gi aka Kastrup Fodbold
25.
Apr
Pige-aften med besøg af Kirsten Steno Garant Vordingborg
25.
Apr
Danmark Spiser Sammen ÆldreSagen og Røde Kors
25.
Apr
Generalforsamling Viemose Møllelaug
25.
Apr
Ordinær generalforsamling Vordingborg Gymnastikforening
25.
Apr
Foredrag "Brev til Mor" v/Malene Lauritsen Viemose Forsamlingshus
26.
Apr
Ordinær generalforsamling Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
26.
Apr
Generalforsamling Digelaget Masnedø Sydøst
26.
Apr
Højskoleaften - Addi Vaupel Vordingborgskolen