Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Intet lovligt grundlag i Magleby

Uffe Thorndahl

Klintholm Havnevej 74

4791 Borre

 

Statsforvaltningen har brugt hele tre år til ikke endeligt at afgøre Maglebysagen.

Statsforvaltningen fastslår imidlertid i sin udtalelse at:

”Der kan på baggrund af ovenstående uddrag fra spildevandsplanerne konkluderes, at Magleby i den gamle spildevandsplan fra 1977 er angivet som kloakeret og som en del af kloakoplandet, og at kloakanlægget er angivet som kommunalt ejet.”

I et virkeligt retssamfund så var ikke sagen ikke længere. Borgerne har helt åbenbart ret i, at da deres ejendomme var kloakeret til et kommunalt kloakanlæg, så kan de ikke lovligt pålignes tilslutningsbidrag. Men vi lever desværre i et samfund, hvor borgerne uanset om de klart har ret, har mere end svært ved at få ret.

Statsforvaltningen løber så fra sit ansvar ved at tilkendegive, at spørgsmålet om den egentlige lovlighed af påligningen af tilslutningsbidrag henhører under domstolene.  Men det betyder så samtidigt, at Statsforvaltningen tilkendegiver, at det grundlæggende officialprincip ikke er opfyldt som det efter forvaltningsretten skal være for alle myndighedsafgørelser. Officialprincippet indebærer, at myndigheden inden den træffer en beslutning skal have undersøgt sagen så grundigt, at afgørelsen med sikkerhed kan træffes både lovligt og forsvarligt. Så Statsforvaltningens udtalelse indebærer derfor, at de 67 tilslutningsbidrag, der er blevet betalt i Magleby er pålignet i strid med officialprincippet og derfor ulovligt. Natur- og Miljøklagenævnet har  6.7.2015 behandlet en tilsvarende sag fra Svendborg kommune. Nævnet fastslog her: ”Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der i den foreliggende sag er tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt rørledningen er et vandløb eller en spildevandsledning.” Nævnet hjemviste derfor sagen til fornyet behandling i kommunen.

I Maglebysagen må misligholdelsen af officialprincippet derfor indebære, at de 67 ulovligt pålignede tilslutningsbidrag tilbagebetales, hvorefter Vordingborg kommune må indbringe sagen for domstolene som tilkendegivet af Statsforvaltningen.

Kommentar

Indsend kommentar

Bemærk: Alle anonyme indlæg vil blive slettet
Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Seneste gallerier
  • FOTOS: Brand i...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS: Kurdisk fest i...
  • FOTOS:...
Annoncer

Klik på annoncen for at se den i fuld størrelse

Kommende arrangementer
29.
Mar
Generalforsamling Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vordingborg og Omegn
29.
Mar
Ordinær generalforsamling Lollands Bank
30.
Mar
Ordinær generalforsamling Lundby Vandværk
30.
Mar
Generalforsamling Mern Vandværk A.M.B.A.
30.
Mar
Generalforsamling Bårse Idrætsforening
30.
Mar
Arrangementer i marts KulturArkaden
01.
Apr
Kunstudstilling Lions Club Møn, SuperBrugsen Lendemark og Vordingborg Kommune
01.
Apr
Forårsdag Land & Fritid, Bårse
01.
Apr
Danmarkspremiere Franks Auto
01.
Apr
Dækskifte-weekend Carsten Jensen Biler A/S