Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Kan I huske det?

Marie Hjort

Vagtbovej 5

4780 Stege 

 

Så blev der skrevet over 1.200 indsigelser imod kæmpevindmøllerne i Kostervig og over 1.000 underskrifter. Måske en Danmarksrekord? 

Glædeligt er det jo, at kommunen også selv skriver høringsvar mod kæmpevindmøller på Møn. Det skete eksempelvis  den 18. oktober 2010, hvor Vordingborg Kommune til By- og Landskabstyrelsen  begrunder, at kommunen ikke ønsker at staten opsætter 150 meter høje kæmpevindmøller i Nordfelt. Vordingborg Kommune begrunder fravalget med:

• Møn skal fremtræde som et landskabeligt smukt og velfungerende område,  hvilket ikke ses foreneligt med placering af store vindmøller.

• Området er et større herregårdslandskab ved Nordfelt Gods indrammet af skov og kyst. En del af det er et lavbundsområde og ligger i øvrigt i kystnærhedszonen.

• Området ligger endvidere i et potentielt vådområde og i en økologisk spredningskorridor i Naturnetværket.

• Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås eller placeres så spredningsmulighederne ikke forringes.

• Kvaliteten af de økologiske forbindelser skal forbedres.

Ja, det var så bare lige for at huske hvad Vordingborg Kommune mente om kæmpevindmøller for  halvandet år siden, i et område, som forvaltningsmæssigt ligner Kostervig til forveksling, og hvor alt ovenstående også gælder præcist for Kostervig.

Man kan måske sige, at Kostervig har en halv million turister, en stor flagermuskoloni  og et ekstra fuglereservat som supplement.

Den gang klarede kommunen heldigvis selv at få afværget kæmpevindmøllerne.  Idag bakkes politikerne op af over 1.200 indsigelser, som er indkommet imod kæmpevindmøllerne samt et uvildigt notat fra en af Danmarks kun to professorer i miljøret, som viser nogle af ulovligheder  i projektets vvm og miljørapport.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Studenterne...
  • FOTOS: Politikere...
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Fugleskydning...
Kommende arrangementer
23.
Jun
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
23.
Jun
Skt. Hans Aften Foreningen Norden Møn - Vordingborg
23.
Jun
Sankt Hans Langebæk Alliancen
23.
Jun
Bål på Borgen Vordingborg Handelsforening, Vordingborg Kommune, Sydsjællands Tidende og Danmarks Borgcenter
23.
Jun
Sankt Hans ved Skibinge Kirke Skibinge Menighedsråd
23.
Jun
Sankt Hans fest i Mern Mern Håndværker- & Borgerforening
24.
Jun
Thorvaldsen & kvinderne Bo Manderup Jensen
24.
Jun
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
24.
Jun
Åbent hus Leif Nielsen Jensen A/S
25.
Jun
Loppemarked Tøvelde Forsamlingshus