Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Kvalitetsløft i skolen...

Stella Steengaard, Tovholder børn/unge-netværket, DH Vordingborg

Ibsvej 7, 

4720 Præstø

 

Kvalitetsløftet i Folkeskolen

 

Politikerne lovede, at den ny skolestruktur er et kvalitetsløft for folkeskolen – ikke en besparelse. Både undervisningsministeren og skoleforskerne fremhæver da også, at den inkluderende skole kun kan lykkes, hvis ressourcerne fra specialtilbudene følger eleverne ind i den inkluderende folkeskole.

I Vordingborg består ressourcerne til kvalitetsløftet i, at der er 3,1 millioner kroner mindre i skolebudgettet 2013 end budget 2012. Budget 2014 reduceres med yderligere 1,6 millioner kroner. Politikerne forklarer, at sammen med den inkluderende skole gennemføres tilpasning til det samlede elevtal. 

Samtidig med at klasserne nu også omfatter elever med forskellige og meget vidtgående behov sættes klassekvotienten op til næsten 23 elever. Det betyder, at er der i en klasse færre end 22-23 elever, vil der i andre klasser skulle være tilsvarende flere elever. Fra august 2011 til august 2012 er lærerstaben reduceret med 31 lærere til nu i alt 345 lærere. 

Til sammenligning: Over en 4-årig periode (2009-2012) er børnetallet på landsplan faldet 2%.

I dette skoleår kvalificeres lærerne i Vordingborg Kommune til at undervise børn med forskellige vidtgående behov ved 25-30 timers uddannelse i skoleudvikling, og i alt 10 inklusionsmedarbejdere får yderligere 30 timers uddannelse hver. 

I alt har vi 272 elever med vidtgående særlige behov. Fra specialklasser og –skoler er 214 elever med vidtgående behov flyttet til distriktsskolerne. 40 elever undervises i Kompetencecenter Kalvehave, mens 18 elever er i andre tilbud. I folkeskolen er allerede elever med særlige behov af mindre vidtgående karakter, både elever med generelle og elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Understøtter og sikrer rammevilkårene kvalitetsløftet i folkeskolen? 

Flere forældre har allerede svaret. Vordingborg Kommune er den kommune, hvor Klagenævnet for Specialundervisning har flest klagesager i forhold til indbyggertallet. 

 
Seneste gallerier
  • FOTOS: Studenterne...
  • FOTOS: Politikere...
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Fugleskydning...
Kommende arrangementer
23.
Jun
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
23.
Jun
Skt. Hans Aften Foreningen Norden Møn - Vordingborg
23.
Jun
Sankt Hans Langebæk Alliancen
23.
Jun
Bål på Borgen Vordingborg Handelsforening, Vordingborg Kommune, Sydsjællands Tidende og Danmarks Borgcenter
23.
Jun
Sankt Hans ved Skibinge Kirke Skibinge Menighedsråd
23.
Jun
Sankt Hans fest i Mern Mern Håndværker- & Borgerforening
24.
Jun
Thorvaldsen & kvinderne Bo Manderup Jensen
24.
Jun
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
24.
Jun
Åbent hus Leif Nielsen Jensen A/S
25.
Jun
Loppemarked Tøvelde Forsamlingshus