Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Regler ikke overholdt

Margareta Dahlström

Formand for 

Østmøn Naturfredningsforening

Liselundvej 4B

4791 Borre 

 

Store vindmøller på et landområde omgivet af internationale naturbeskyttelsesområder kræver fyldestgørende konsekvensvurdering, som uden rimelig tvivl fastslår, at de beskyttede arter ikke tager skade. Dette har Vordingborg Kommune ikke overholdt.

Da Østmøn Naturforening (ØN) ikke ville tage nogle chancer, kontaktede vi miljø- og EU-retsekspert, juraprofessor Peter Pagh for en vurdering. Med hans ord har Østmøn Naturforening en stærk sag.

Kommunen har ikke handlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Peter Pagh gør udførligt rede for dette i et notat, som er vedlagt vores høringssvar.

Men selv uden ØN og Peter Pagh havde kommunalbestyrelsen ikke kunnet vedtage møllerne i denne omgang. 

Staten, i form af Naturstyrelsen og Miljøministeriet, har nemlig gjort indsigelse med  samme begrundelse: Utilstrækkelig konsekvensvurdering. 

Kommunen kan ikke gå videre med sagen, før Naturstyrelsen siger god for det.

Det relevante spørgsmål er nu, om så store møller kan opføres uden at fugle og flagermus tager skade? Vi tror det ikke.

Peter Pagh vurderer, at det kan være en fejl, at Natura 2000-området kun omfatter vandet til begge sider og ikke det mellemliggende landområde. 

Han opfordrer derfor ØN til at rette henvendelse til EU-kommissionen om at Kosterområdet indlemmes i naturbeskyttelsesområdet. Et råd, vi vil følge. 

Og kommunen skylder en forklaring. Mangler SF’s Erling B. Nielsen, mangeårig udvalgsformand på miljøområdet, den mest elementære viden om forvaltning af Natura 2000-områder? 

Kommunens sagsbehandling koster skatteborgerne rigtig mange penge. Det havde man kunnet undgå, hvis kommunen fra start af havde forstået, at projektet var udsigtsløst. Hvor meget skole havde man kunnet drive for de penge? 

 

SVAR: Da læserbrevet indholder kritik af udvalgsformand Erling B. Nielsen er denne opfordret til at komme med en kommentar. Den lyder:

- Kommunalbestyrelsen har sendt lokalplanen i høring, og forvaltningen gennemgår samtlige høringssvar. Så får vi forelagt sagen i udvalget, gennemgår det hele, og tager stilling til om der er noget der skal ændres inden sagen forelægges for kommunalbestyrelsen til beslutning.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Kulsbjergløbet
  • FOTOS: Vikingedage på...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS:...
Kommende arrangementer
17.
Aug
Guidet rundvisning på Borgring, Køge Museumsforening Sydsjælland og Møn
17.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
17.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
17.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
18.
Aug
Gang i Danmark - Lærke Vordingborg Handelforening
18.
Aug
"Copy with a twist" Privat
18.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
18.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
18.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
19.
Aug
Velkommen til Vandugen Vordingborg kommune