Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Socialt bedrageri

Lena Schroll, Medlem af Kommunalbestyrelsen (SF)

Masnedøvej 24B

4760 Vordingborg

 

Mange kommuner, herunder Vordingborg har – for at bekæmpe socialt bedrageri – oprettet såkaldte kontrolgrupper. Disse grupper beskæftiger sig udelukkende med at afsløre socialt bedrageri og sætte ind overfor det. Desværre er socialt bedrageri med spekulation i at malke fællesskabets kasse et stort problem.

At snyde sig til sociale ydelser er tyveri overfor fællesskabet og det skal stoppes.

Her overfor står borgernes retssikkerhed. Flere medier har beskrevet tilfælde, hvor specielt enlige mødre uberettiget har fået frataget deres forsørgelsesgrundlag. 

Erling Frederiksen (tidligere formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige) påpeger en række problemer, som vi politisk i kommunerne må forholde os til. Han påpeger, at Kontrolgruppen selv beslutter, om den vil undersøge et forhold, foretager selv undersøgelserne, træffer selv afgørelsen på baggrund af egne undersøgelser og iværksætter selv eventuelle sanktioner og fra hvilken dato, de træder i kraft. Kontrolgruppen revurderer selv klager over afgørelsen og beslutter selv, hvilke sagsakter der skal sendes videre til Statsforvaltningen. Sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningerne er mindst et halvt år og ofte over et år. 

Uberettiget at tilrane sig penge fra den fælles kasse er tyveri. Men én enlig forsørger, der uberettiget fratages eksistensgrundlaget for sig selv og sine børn i halve og hele år er én for meget! 

Kontrolgrupperne arbejder ud fra regler og love, som såvel den tidligere – som nuværende Beskæftigelsesminister bakker op om, og Kontrolgruppen har afsløret mange borgere, der reelt og uretmæssigt har stjålet fra fælleskassen.

Hverken forvaltningen eller vi som politikere kan dog leve med regler som muliggør, at socialt hårdt ramte familier uretmæssigt står uden forsørgelsesgrundlag.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi politisk tager en drøftelse af, om der er behov for yderligere tiltag der sikrer, at afsløring af socialt bedrageri sker på en etisk forsvarlig måde, som sikrer såvel kommunens medarbejdere klare og gennemskuelige regler samt sikrer, at borgerens retssikkerhed er intakt.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Kulsbjergløbet
  • FOTOS: Vikingedage på...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS:...
Kommende arrangementer
17.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
17.
Aug
Guidet rundvisning på Borgring, Køge Museumsforening Sydsjælland og Møn
17.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
17.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
18.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
18.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
18.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
18.
Aug
Gang i Danmark - Lærke Vordingborg Handelforening
18.
Aug
"Copy with a twist" Privat
19.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum