Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Socialt bedrageri

Lena Schroll, Medlem af Kommunalbestyrelsen (SF)

Masnedøvej 24B

4760 Vordingborg

 

Mange kommuner, herunder Vordingborg har – for at bekæmpe socialt bedrageri – oprettet såkaldte kontrolgrupper. Disse grupper beskæftiger sig udelukkende med at afsløre socialt bedrageri og sætte ind overfor det. Desværre er socialt bedrageri med spekulation i at malke fællesskabets kasse et stort problem.

At snyde sig til sociale ydelser er tyveri overfor fællesskabet og det skal stoppes.

Her overfor står borgernes retssikkerhed. Flere medier har beskrevet tilfælde, hvor specielt enlige mødre uberettiget har fået frataget deres forsørgelsesgrundlag. 

Erling Frederiksen (tidligere formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige) påpeger en række problemer, som vi politisk i kommunerne må forholde os til. Han påpeger, at Kontrolgruppen selv beslutter, om den vil undersøge et forhold, foretager selv undersøgelserne, træffer selv afgørelsen på baggrund af egne undersøgelser og iværksætter selv eventuelle sanktioner og fra hvilken dato, de træder i kraft. Kontrolgruppen revurderer selv klager over afgørelsen og beslutter selv, hvilke sagsakter der skal sendes videre til Statsforvaltningen. Sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningerne er mindst et halvt år og ofte over et år. 

Uberettiget at tilrane sig penge fra den fælles kasse er tyveri. Men én enlig forsørger, der uberettiget fratages eksistensgrundlaget for sig selv og sine børn i halve og hele år er én for meget! 

Kontrolgrupperne arbejder ud fra regler og love, som såvel den tidligere – som nuværende Beskæftigelsesminister bakker op om, og Kontrolgruppen har afsløret mange borgere, der reelt og uretmæssigt har stjålet fra fælleskassen.

Hverken forvaltningen eller vi som politikere kan dog leve med regler som muliggør, at socialt hårdt ramte familier uretmæssigt står uden forsørgelsesgrundlag.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi politisk tager en drøftelse af, om der er behov for yderligere tiltag der sikrer, at afsløring af socialt bedrageri sker på en etisk forsvarlig måde, som sikrer såvel kommunens medarbejdere klare og gennemskuelige regler samt sikrer, at borgerens retssikkerhed er intakt.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Kurdisk fest i...
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Lopperier i...
  • FOTOS: DGI...
Annoncer

Klik på annoncen for at se den i fuld størrelse

Kommende arrangementer
23.
Mar
Ordinær generalforsamling Ørslev Vandværk a.m.b.a.
23.
Mar
Foredrag med Thomas Tram Museum Sydøstdanmark i samarbejde med Museumsforeningen
23.
Mar
Arrangementer i marts KulturArkaden
24.
Mar
Ordinær generalforsamling I/S Langebæk Vandværk
24.
Mar
Jane & Shane Kulturhuset Multicum
25.
Mar
Arrangementer i marts KulturArkaden
25.
Mar
Forårsopvisning Vordingborg Gymnastikforening
25.
Mar
Gospelworkshop Gospel Gruppen Soul Invitation
25.
Mar
60'er musik med The New Cadillacs Cafe Den Gule Stald
25.
Mar
Børneværksted i Mern Kirke Mern Kirke