Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

V: - Gør indsigelse mod vandplaner

Asger Diness Andersen

Kommunalbestyrelsesmedlem, V

Ørslevvej 167

4760 Vordingborg

 

Vandløb og oversvømmelser.

I Venstre har vi ønsket at undgå oversvømmelser af sommerhuse, boliger, haver og landbrugsjord. Derfor er det også bekymrende, at Vordingborg Kommune efter vores mening ikke har overholdt regulativerne vedrørende oprensning af vandløb. 

På længere strækninger er bundniveauet 40-60 centimeter højere end beskrevet i regulativerne. Det har betydet, at dræn har ligget under niveau og ikke kan aflede det overskydende vand og derved bliver ødelagt.

Samtidig har kommunen hævet bundniveauet med 50-60 centimeter både ved Lekkendesøerne og ved Præstegårdsgrøften i Damsholte. Der er derfor efter vores opfattelse ingen tvivl om, at kommunens manglende indsats og fejlslagne projekter er en medvirkende årsag til at oversvømmelserne blev så voldsomme i 2011.

De vandplaner, der er kommet fra staten, er en overimplementering af kravene fra EU, og skyldes dels en oversættelsesfejl og dels en hær af embedsmænd, der ønsker at Danmark skal stille meget større krav end EU foreskriver. Det betyder, at flere rørlagte vandløb skal fritlægges, at oprensning af vandløb skal reduceres og at flere vandløb skal restaureres. Læs, fyldes med små og større sten for at forsinke evnen til at bortlede vand.

Det vil betyde højere vandstand i vandløb og flere oversvømmelser. Venstre vil gerne skabe gode levesteder for natur og fisk, men vi vil ikke gå på kompromis med vandløbenes evne til at bortlede vand. 

Der er eksempler på sommerhusejere i 2011, der har haft tab på 750.000 kroner på grund af oversvømmelser. Venstre i Vordingborg er imod disse vandplaner, der nu sendes i høring. Vi håber mange vil gøre indsigelse imod disse tiltag.

Staten er stævnet med henblik på at få erklæret vandplanerne for ulovlige. Venstre imødeser sagens udfald med stor interesse.

 
Seneste gallerier
  • FOTOS: Dark Sky med...
  • FOTOS: Stafet-Marked
  • FOTOS: Lundby -...
  • FOTOS: Pynten rundt...
Kommende arrangementer
24.
Maj
Forårstur Vordingborg Pensionistforening
25.
Maj
Kristi Himmelfarts-vandring fra Svinø til Køng Køng Præstegård
25.
Maj
Åbent hus og marked Langebæk Borgerforening
26.
Maj
Roskilde Dyreskue Roskilde Dyreskue
26.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening
26.
Maj
Fransk Forår Vordingborg Kommune, Fransk Forår
27.
Maj
Fodboldkamp Kvinde Sjællandsserien VIF/NFC - Vipperød BK VIF
27.
Maj
Fodboldkamp - Serie 2 - Ørslev GIF mod Vemmelev SGI Ørslev Fodbold
27.
Maj
Roskilde Dyreskue Roskilde Dyreskue
27.
Maj
Fransk Forår Præstø Handelsforening