Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

V: - Gør indsigelse mod vandplaner

Asger Diness Andersen

Kommunalbestyrelsesmedlem, V

Ørslevvej 167

4760 Vordingborg

 

Vandløb og oversvømmelser.

I Venstre har vi ønsket at undgå oversvømmelser af sommerhuse, boliger, haver og landbrugsjord. Derfor er det også bekymrende, at Vordingborg Kommune efter vores mening ikke har overholdt regulativerne vedrørende oprensning af vandløb. 

På længere strækninger er bundniveauet 40-60 centimeter højere end beskrevet i regulativerne. Det har betydet, at dræn har ligget under niveau og ikke kan aflede det overskydende vand og derved bliver ødelagt.

Samtidig har kommunen hævet bundniveauet med 50-60 centimeter både ved Lekkendesøerne og ved Præstegårdsgrøften i Damsholte. Der er derfor efter vores opfattelse ingen tvivl om, at kommunens manglende indsats og fejlslagne projekter er en medvirkende årsag til at oversvømmelserne blev så voldsomme i 2011.

De vandplaner, der er kommet fra staten, er en overimplementering af kravene fra EU, og skyldes dels en oversættelsesfejl og dels en hær af embedsmænd, der ønsker at Danmark skal stille meget større krav end EU foreskriver. Det betyder, at flere rørlagte vandløb skal fritlægges, at oprensning af vandløb skal reduceres og at flere vandløb skal restaureres. Læs, fyldes med små og større sten for at forsinke evnen til at bortlede vand.

Det vil betyde højere vandstand i vandløb og flere oversvømmelser. Venstre vil gerne skabe gode levesteder for natur og fisk, men vi vil ikke gå på kompromis med vandløbenes evne til at bortlede vand. 

Der er eksempler på sommerhusejere i 2011, der har haft tab på 750.000 kroner på grund af oversvømmelser. Venstre i Vordingborg er imod disse vandplaner, der nu sendes i høring. Vi håber mange vil gøre indsigelse imod disse tiltag.

Staten er stævnet med henblik på at få erklæret vandplanerne for ulovlige. Venstre imødeser sagens udfald med stor interesse.

 
Seneste gallerier
  • FOTOS: Kulsbjergløbet
  • FOTOS: Vikingedage på...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS:...
Kommende arrangementer
17.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
17.
Aug
Guidet rundvisning på Borgring, Køge Museumsforening Sydsjælland og Møn
17.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
17.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
18.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum
18.
Aug
Udstilling: Kunsten i lyset Sophienholm
18.
Aug
Musikfestival 2017 Udby/Ørslev Kirker
18.
Aug
Gang i Danmark - Lærke Vordingborg Handelforening
18.
Aug
"Copy with a twist" Privat
19.
Aug
Himmel & Hav - Klint & Ler Køng Museum