• www.henriks-hvidevarer.dk

Ændringsforslag til ny Nærdemokratimodel...

Fasthold de nuværende Lokalråd med de beføjelser og funktioner de har i dag.
Det vil være fint at erstatte det administrative stormøde med en områdekoordinator, der kan løse de løbende problemer, så de ikke opsamles til stormødet.
Det vil også give mulighed for et mere relevant indhold i Dialogmøderne, så man kan koncentrere sig om udvikling af lokalområderne og ikke ”huller i vejene”, som er løst med områdekoordinatoren.
Områdekoordinatoren vil også kunne hjælpe politikerne med tilbagemelding til Lokalrådene.
Grundtilskuddet på 7.500 kroner vil nok være for lavt, når der skal afholdes Dialogmøder med lokaleleje og annoncering til følge. Vi vil derfor foreslå et grundbeløb på 10.000 kroner.
Hvis der i nogle Lokalråd opsamles store beløb, som ikke anvendes, skal dette problem naturligvis løses ved ændring i tildelingsmodellen eller tilbagebetaling af ikke anvendte beløb.
Det er meget positivt, at der fokuseres på yderligere inddragelse af unge og frivillige i Nærdemokratiarbejdet.
At der sættes yderligere ind med administrative koordinatorer, er positivt.
Det virker ikke logisk, at unge og frivillige skal have tilknytning til to udvalg, og derfor foreslår vi, at tilknytningen stadig sker til Udvalget for Kultur, idræt og Fritid, som skal have øget fokus på Nærdemokratiet.
Vi mener ikke, at der skabes bedre Nærdemokrati ved at oprette et nyt omkostningskrævende udvalg, så vi foreslår at Lokalrådenes tilknytning til de politiske udvalg fortsætter uændret.
Vi er positive overfor digital inddragelse og dialog, som Lokalrådene allerede i stor udstrækning benytter sig af.
Med dette ændringsforslag styrker vi det, der fungerer og inddrager unge og frivillige mere i arbejdet, uden at der skal ske store ændringer omkring nedlæggelse af Lokalrådene og oprettelse af Lokalfora i nogle (og ikke alle) områder.

 

På vegne af lokalrådene i Kalvehave, Stege og Omegn, Vestmøn og Ørslev
Bent Maigaard
4760 Vortdingborg

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar