Ørslev vandværk kan slippe for en masse indberetninger og administrative betalinger, på grund af ændrede regler. Foto: Michael Thønnings

Ørslev vandværk kan slippe for administrativt bøvl

Det bliver måske lettere at drive Ørslev vandværk, hvor man slipper for en masse administrativt arbejde - hvis medlemmerne er med på den. 

Ørslev Med undtagelse af Vordingborg vandværk, er Ørslev områdets største med  en årlig indvinding af op mod 600.000 kubikmeter vand, der i følge formanden Jan Enevoldsen er Sydsjællands bedste.
Vandværkets størrelse har dog hidtil gjort at vandværket har været underlagt en række regler og restriktioner - blandt andet i forhold til økonomisk regulering og administrative indberetninger, men det ser ud som om, de snart kan slippe for dem.
- Nu er det kun vandværker der indvinder over 800.000 kubikmeter, der skal følge det her, så vi har fået lov at udtræde af ordningen, siger Jan Enevoldsen, der påpeger at grænsen tidligere har været 400.000 kubikmeter. På vegne af bestyrelsen har han således har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 24. marts, hvor medlemmerne kan beslutte om de gerne vil undtages reguleringen.
- Det er bare administrativt og formalia, men det betyder, at det alene er generalforsamlingen der træffer beslutninger - som det i øvrigt har været siden 1910, siger Jan Enevoldsen, der henviser til at prisen på vand ikke skal forbi konkurrencestyrelsen og andre administrative enheder, men kan styres udelukkende af medlemmerne og brugerne.
Selvom der er i omegnen af 1000 modtageradresser af vand fra Ørslev vandværk, forventer formanden ikke at der kommer så mange til generalforsamlingen, som således burde kunne gennemføres med et godt stykke under 100 deltagere, som corona-grænsen tilskriver.
Derfor afholder vandværket forventligt også en ekstra generalforsamling den 14. april, så det endeligt kan vedtages, at de kan ”udtræde af vandsektorlovens økonomiske regulering”, som det så fint hedder. Det kommer forventeligt til at ske fra årsskiftet.
Blandt ændringerne vil være, at der ikke er effektivitetskrav udefra, at der ikke skal betales afgift og indberettes til det overordnede forsyningssekretariat, der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og effektivisering, ligesom vandselskabet ikke længere vil være skattepligtigt på samme måde, mens de stadig skal indberette i forhold til sundhedsmæssige krav og have takster godkendt at kommunen.

 

Ørslev vandværk kan slippe for en masse indberetninger og administrative betalinger, på grund af ændrede regler. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar