• www.henriks-hvidevarer.dk

Der var gang i legeaktiviteterne på Slotstorvet. Foto: Ulrik Jensen

”Handileg” er lutter livsglæde

Torsdag mødtes godt 200 udviklingshæmmede og medarbejdere i Vordingborg Kommunes bosteder og institutioner til fælles leg på Slotstorvet.

Vordingborg Latter og lutter livsglæde var kendetegnende for arrangementet ”Handileg”, som onsdag i sidste uge blev afviklet på Slotstorvet i Vordingborg med deltagelse af et par hundrede udviklingshæmmede borgere og deres tilknyttede personale. Og det var ikke bare beboerne fra institutionerne og bostederne, som havde det sjovt i forbindelse med aktiviteterne på torvet. Også personalet legede med og mødte hinanden i andre roller end til daglig. 
Arrangementet var kulminationen på et forløb, som Vordingborg Kommune sammen med fem andre udvalgte kommuner har deltaget i med henblik på at bruge legen som et socialt og pædagogisk redskab til at fremme livskvalitet og fysisk aktivitet i dagligdagen. 
Bag det treårige projekt står Gerlev Center for Leg og Bevægelse, som med et bidrag på godt tre millioner kroner fra Trygfonden har fået mulighed for at udbrede Handileg til mennesker med udviklingshæmning i danske kommuner.

”Det er en fest”
Projektleder Lars  Hazelton fra Gerlev Idræsthøjskole og Legepark  har stået i spidsen for et uddannelsesforløb, hvor ansatte og brugere har lært at bruge legen i deres dagligdag. 
- Jeg har været på besøg på institutioner, værksteder og bosteder for at kigge på rammerne og har lært de ansatte at tilpasse de fysiske aktiviteter via leg.
- Dagens event er en ren fest at se på. Den legende tilgang sætter en helt anden stemning blandt deltagerne, end når man udøver sport eller målrettet fysisk træning. Vi kan jo se, at leg ikke kun er for børn. Alle mødes på kryds og tværs i sanglege, fangelege og fysiske lege, som for de flestes vedkommende er kopier af gammelkendte og historiske lege.
- Vi trækker på de 35 års erfaring vi har fra Gerlev, og man kan jo se, at det lykkes, og at alle har det sjovt. Og så har det den fordel, at det næsten ikke koster noget.
- I stedet for dyrt designede legepladser har vi blot brug for noget plads og nogle få enkle og simple redskaber. Vi kan i princippet være overalt, og når vi her i Vordingborg har valgt at bruge torvet frem for græsset på borgterrænnet er det af hensyn til kørestolsbrugerne.

God opbakning
Tovholder for projektet i Vordingborg Kommune er Gunhild Pohl, som glæder sig over resultatet og opbakningen fra fem forskellige afdelinger i kommunen.
- Vi har haft besøg af Lars cirka en gang om måneden, og han har lært os at bruge legen, så det bliver en fast del af den praktiske hverdag i for eksempel et bo- og naboskab. Det har været sjovt at være med, og det har givet livsglæde til både borgere og personale.  
- Og vi er ikke færdige endnu. Meningen er at videreudvikle processen, så personalet får yderligere ejerskab til projektet. Projektet er kendetegnet ved humor og fællesskab, og at alle kan være med trods deres forskellighed. For personaet, der måske ikke er vant til at instruere er det givende, fordi de lærer at formidle fysisk og social aktivitet. 
- Det er dejligt at se, hvordan vi i dag kan mødes på tværs af flere afdelinger. Projektet involverer både de menige medarbejdere på gulvet og det personale, som i hverdagen overvejende har administrative opgaver. I dag er alle lige og møder hinanden i uvante roller. 

Der var gang i legeaktiviteterne på Slotstorvet. Foto: Ulrik Jensen

Tovholder i Vordingborg Kommune Gunhild Pohl (tv.) instruerer i sang- og fangelege. Foto: Ulrik Jensen

Projektleder Lars Hazelton. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar