• www.henriks-hvidevarer.dk

Lynggårdens biogasanlæg får ikke lov at blive over 20 meter, men i første omgang blev en forkert plan sendt i høring. Arkivfoto fra rundvisning i 2018

20 meter høj silo sendt i høring ved en fejl

Planerne om en 20 meter høj silo eller reaktor på biogasanlægget ved Jungshoved blev i sidste uge sendt i høring, selvom kommunalbestyrelsen havde sagt nej.

Jungshoved Det  var en lidt forundret formand for teknikudvalget, Michael Larsen (R), der i sidste uge skulle svare på avisens spørgsmål, om hvorfor man alligevel går videre med planerne for at lade Lynggårdens silo og reaktor på deres biogasanlæg  på Jungshoved blive op til 20 meter højt.
For kort forinden havde han netop til kommunalbestyrelsesmødet afvist, at nogen af bygningerne på biogasanlægget kunne udvides ekstra og være højere end de 15 meter de allerede er.
Men da høringsmaterialet og planerne blev sendt ud til planportaler og lagt på kommunens hjemmeside, stod der direkte at biogasanlægget alligevel kunne få lov at udvide og bygge op til de 20 meter i højden de har ønsket. Og det endda uden at det fremgik nogen steder, at politikerne ikke ønskede udvidelsen.
- Men der er simpelthen sket en fejl. Det er det forkerte, der er lagt ud, siger Michael Larsen, der er hurtig til at vende tilbage efter at have talt med planchefen.
- Så tak for at i opdagede det. Den rigtige bliver lagt ud nu, siger teknikudvalgsformanden, der således kan berolige dem, der har nået at se de forkerte planer. 
Der bliver således ikke mulighed for at bygge mere, end det politikerne lagde op til på kommunalbestyrelsesmødet.
Planerne om biogasanlægget er nu sendt i høring med det rigtig materiale og en miljørapport og man  har rykket fristen, så man nu har en ekstra dag til at komme med høringssvar - altså indtil den 27. juni. De er desuden lagt an til et borgermøde den 6. juni.

Større risiko
Lynggårdens biogasanlæg har gennem årene været omdiskuteret og Jungshoved miljøgruppe er formet på baggrund af nogle af de sager der har været, hvor der flere gange - ved uheld - er blevet udledt biomasse fra anlægget ud i åløb, med fare for at ødelægge det nærliggende Natura 2000-område.
Anlægget er således siden 2001 udvidet fra et ”hjemmeanlæg” til et egentlig industrielt anlæg, hvor man også får tilkørt ekstern biomasse, til at lave gas.
Ejeren har i sit ønske om lovliggørelse af anlægget påpeget at, hvis han ikke får lov at udvide og dermed kan bruge afgrøder som halm i anlægget,  så vil der være større risiko for uheld med udledninger, fordi anlægget tilsyneladende er gammelt og utæt, ligesom der forventes flere lastbiltransporter til området med lort.
Politikerne har dog afvist yderligere udvidelser, ud over dem der allerede tillades og lovliggøres med det nye tillæg til lokalplanen, men har givet en række muligheder for at bygge ny  - men mindre - reaktor.

Lynggårdens biogasanlæg får ikke lov at blive over 20 meter, men i første omgang blev en forkert plan sendt i høring. Arkivfoto fra rundvisning i 2018

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar