• www.henriks-hvidevarer.dk

Alt så lyst ud i 2013, da bygningerne blev købt. Her Peter Bering, Henny Jørgensen og Ole Villadsen. Henny er den eneste der er tilbage og skal forsøge at redde projektet. Arkivfoto

Arbejdsgruppe lukker ned for stort Kunsthal Glas-projekt i Præstø

Det storstilede og milliondyre projekt med at gøre støberihalleren i Præstø til et museum for glas - Kunsthal Glas - er nu droppet af gruppen bag, efter det står klart at Realdania ikke længere vil støtte planerne. En ny arbejdsgruppe, dannet af vennenforeningen vil arbejde videre, men med et ændret projekt.

Præstø Den store plan om et ”Kunsthal Glas”-museum i Præstø, ser nu ud til at være færdig, efter en redningsaktion for fondsmidler ikke gik og arbejdsgruppen bag, er bakket ud.
- Der er brug for, at arbejdsgruppen får nogle ny kræfter ind over, erkender Bo Manderup (V), direktør og byrådsmedlem, der har været med siden projektet rykkede fra Vordingborg til Præstø i 2012. Sammen med formanden siden 2009, Ole Villadsen, har man trukket sig og overlader roret til Henny Jørgensen, fra Venneforeningen.
- Vi prøvede til det sidste, men Realdania ville ikke vedstå deres tilsagn på de 10 millioner, siger Bo Manderup.

Arbejdshandskerne på
Det lød ellers så fantastisk da glasmesteren Per Steen Hebsgaard, skænkede en  unik samling af glaskunst til Vordingborg kommune, der begyndte at planlægge et stort museum for glaskunst allerede for snart 10 år siden. Man lavede en arbejdsgruppe, bestyrelse - og et fint projekt og prospekt - med et budget på over 30 millioner kroner. Der var store planer og kommunen købte lagerbygningerne til de gamle støberihaller i Præstø. 
Støtten væltede ind til det, der skulle blive KunstHal Glas, der kulminerede med en donation på 10 millioner fra Realdania i 2015.
- Nu skal vi have arbejdshandskerne på, lød det dengang, da der var hentet fondsmidler og donationer  for henved 20 millioner. Og og nu skulle der søges fonde.
Men det var ikke helt let, at få de sidste millioner ind og tiden gik. Dermed gik også tidsfristen fra Realdania og dermed deres donation.
- Der var et krav om at vi selv skulle finde den sidste finansiering til det oprindelige projekt, siger Bo Manderup, der påpeger, at det også betød, at man ikke  kunne gå i gang, før man havde alle pengene.
- Vi ville gerne gå i gang med noget af det, men det var ikke det pengene var givet til, påpeger han.

Feberredning
Således betød en politisk feberredning ingenting. Det førsøgte man ellers, da kommunalbestyrelsen i september 2017 godkendte Kunsthal Glas med et reduceret budget på 22,5 millioner, hvor politikerne endda gav tilsagn om selv at sende to millioner yderligere efter projektet.
Her havde man dog forinden fået at vide, at der skulle søges om et helt nyt projekt, hvis de ti millioner fra Realdania skulle reddes.
- Vi har hele tiden været i dialog, men her i slutningen af oktober fik vi det endelige afslag, siger Bo Manderup. Han fortæller at Realdania - og fondene i det hele taget - har ændret prioriteterne og i højere grad fokuserer på sociale og samlende tiltag, fremfor enkelte museer, når de sender deres penge af sted.
- Og det er måske ikke det, vi har fokuseret på - men det er en stor del af projektet, siger Bo Manderup.

Mangler steder
Og det bekræftes af Henny Jørgensen, formand for venneforeningen og den nye arbejdsgruppe, der tager over.
- Det er projektet jo (samlende, red.). Der mangler steder,  hvor vi kan være, i Præstø. Der mangler kulturelle mødesteder - og det er det, det skal være, påpeger hun.
De har lige fået sammensat den nye gruppe, der primært består af folk fra venneforeningen men, ifølge Henny Jørgensen, med flere af folkene fra den tidligere arbejdsgruppe i kulissen. 
De har således lige nedsat gruppen og vil i denne uge lægge egentlige planer. Også i forhold til om de fondsdonationer og penge der ligger - 11,5 millioner - kan bruges som de er og hvad man kan gøre videre.
- Vi håber vi kan sætte gang i reparation af klimaskærm og tag - men vi ved endnu ikke om vi kan beholde pengene, påpeger hun.

Flytter på budgettet
Men det overordnede  museumsprojekt bliver altså ikke til det planlagte, og i kulturudvalget, hvor man hidtil har afsat en halv million til drift om året, har man også kigget på sagen.
- Vi fik en udmelding fra Ole Villadsen og Bo Manderup om at Realdania havde trukket sig. Vi har så fået at vide at Henny Jørgensen er kommet i spidsen for arbejdsgruppen med et projekt hun kører videre med, siger lulturudvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S). Her snakker de med forvaltningen, der har lagt op til at man tager Kunsthal Glas driftsmidler ud af budgettet fra 2019.
- Når Realdania har trukket sig, skulle vi så blive ved med at sætte en halv milion ind, som bare bliver flyttet rundt?, spørger han og påpeger at man havde budgetteret med pengene frem til og med 2019.
- Men hvis der først er noget i eksempelvis 2022, så er der ingen grund til bare at flytte rundt på dem, siger han, men fortæller at de har en dialog med Henny Jørgensen og man gerne ser projektet bliver til noget. 
- Vi havde allesammen gerne set, at det var blevet til noget. Det er en del af Præstøs DNA, så det skal ligge der. Der er ikke for meget kunst i forvejen, påpeger kulturudvalgsformanden, der altså afviser at det kan ligge et andet sted.

 

 

Kunsthal Glas

• Idéen til Kunsthal Glas tog sin begyndelse efter en jubilæumsudstilling af Hebsgaards værker på Kulturarkaden i Vordingborg i 2008. Herefter donerede den lokale mester ti værker og lovede yderligere 90 i deponi, mod at kommunen kunne finde et egnet udstillingssted.
• En arbejdsgruppe blev nedsat med Ole Villadsen i spidsen og et politisk ønske var at udstille dem i Vordingborg by, hvor lokalerne ved siden af Kulturarkaden blev forslået og fremlagt.
• De politiske vinde skiftede og en gruppe politikere og folk fra Præstø meldte sig på banen i 2011 med et forslag om at placere det der og det vedtog man politisk i 2012.
•  I november 2011 havde ejendomsbesidderen og medlem af Kunsthal Glas-bestyrelsen, Jacob Helles, købt ejedommen omkring de gamle støberihaller på Adelgade 18-20 for 1,75 mio. og de blev forslået som sted.
• I 2013 købte kommunen så en del af ejendommen - baghuset/autoværkstedet for 2,1 mio. og donerede den til en fond, der skulle stå for projektet.
• I den mellemliggende periode søgte man en række fonde og i 2013 kunne man melde ud at man blandt andet havde fået en enkeltdonation på 10 mio. fra Realdania. ”Nu skal der arbejdes hed det”, med planer om åbning i 2015. Samtidig afsætter kommunen et driftsbudget på en halv mio. årligt.
• Projektet havde et budget på cirka 32 mio. og det kniber med at få den sidste finansiering på plads. Der søges, men i midt 2017 udløber fristen for Realdanias donation.
•  I al hast får man nedskaleret og reduceret projektet til et budget på cirka 22 mio. og i september 2017 giver kommunalbestyrelsen to mio, så pengene til det reducerede projekt skulle være i hus.
• Siden er der stilhed, men arbejdsgruppen har angiveligt forhandlet med Realdania og søgt andre fonde for at få penge til de reducerede projekt, inden der nu her kom et endeligt nej fra Realdania. Samtidig har kulturudvalget besluttet at stoppe tildeling af driftsmidler fra næste år.
• I sidste uge meddelte arbejdsgruppen at de (fleste) stopper og overlader det videre arbejde til venneforeningsfolk, under ledelse af lokalrådsformand Henny Jørgensen, der har været en del af hele ”Præstø-processen”.
• Der er - i princippet - doneret 11,5 mio. til projektet, men det er endnu uvist om de kan bruges på mindre etaper og om de stadig er gældende, når der ændres på planerne, konstellationen bag og styringen af projektet. 

 

Læs også: "Realdania-nej: Vi har justeret den filantropiske strategi"

Alt så lyst ud i 2013, da bygningerne blev købt. Her Peter Bering, Henny Jørgensen og Ole Villadsen. Henny er den eneste der er tilbage og skal forsøge at redde projektet. Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar