Avisen undersøger: Hvad er de grå bokse til?

Der er flere grå bokse på og ved Storstrømsbroen. En læser har undret sig over, hvad de gør godt for. Især dem, der frekventeres af en lille grøn traktor.


AVISEN UNDERSØGER
En af Sydsjællands Tidendes læsere spottede en dag en lille grøn traktor på Storstrømsbroen, som koblede sig på nogle små grå bokse, der er monteret på hegnet mod nordvest. Hvad laver traktoren? Og hvad er det for informationer de grå bokse gemmer på?
De spørgsmål kan Kim Bo Larsen i Banedanmark svare på.
- Der er to typer. Den ene er strømforsyningen til byggestrømsarbejdet, fortæller Kim Bo Larsen og forklarer, at det sikrer, at der altid er strøm at få på broen til håndværkere, lysregulering og blink.
- Den anden er de interessante. Det er dem med traktoren, fortsætter Kim Bo Larsen.
Boksene er Banedanmarks og er sat op i begyndelsen af 2012, efter at broen i november 2011 måtte lukkes i en periode på grund af revner og dermed usikkerhed om, hvorvidt den kunne holde til togtrafikken.
- De opsatte grå bokse på rækværket samler kablerne fra de 180 målepunkter (Strain Gauge), som registrerer om stålets struktur ændrer sig ved overgangene mellem svævefag og faste fag, fortæller han og forklarer, at de faste fag også kaldes Ankerfag og er dem, der ligger ind over to bropiller. Imellem dem er der sat svævefag op.
- Det er imellem de to, at revnerne opstod i 2011, forklarer han. Boksene er altså den synlige del af et større overvågningssystem af broen.
- Målingerne foretages i faste intervaller året rundt for at kontrollere om broen stadig er sikker at befare, fortsætter han.
Siden slutningen af 2011 har de revner, der har betydning for broens bæreevne og hele broen, været sat under skærpet overvågning.
- Men der er ikke konstateret nye revner eller vækst i de gamle revner uden betydning siden da, beroliger Kim Bo Larsen.

 

Traktor med computere
Traktoren, som vores læser har bemærket på Storstrømsbroen, henter de målinger boksene indsamler.
Traktoren er indrettet til en person og flere computere, og herfra udføres målinger og registrering af broens reaktioner på togtrafikken. Bagefter bliver dataene ifølge Kim Bo Larsen sendt til Rambøll, der analyserer dem og sammenligner med tidligere målinger.
På spørgsmålet om, hvorfor dette arbejde udføres fra en traktor svarer Kim Bo Larsen:
- Hvis man står på broen i bare 20 minutter, så bliver man SÅ forblæst. Derfor sidder han i ly i traktoren med sine computere.
- Det tager cirka en uge at aflæse boksene, fortsætter han og fortæller, at man vil blive ved med at måle og registrere broens tilstand lige indtil den skal rives ned.
- Det er vigtigt, det bliver gjort, for at kunne opretholde det sikkerhedscertifikat, der skal til for at togene kan køre over.
I stedet for at aflæse målinger på denne måde kunne man røntgenfotografere broen.
- Men det er rimelig omkostningsfuldt, og der er ikke noget, der er nemt på broen, som er bygget i 1930’erne, konstaterer Kim Bo Larsen.

 

Vejtællinger
I øvrigt kan nævnes, at også Vejdirektoratet har nogle bokse ved Storstrømsbroen både på Falster og på Masnedø. Det er et par tællebokse - som også er grå - og som måler trafikken på broen. De er placeret henholdsvis efter rundkørslen på Falster på vejen, der leder op på Storstrømsbroen, og på Masnedø på strækningen mellem de to broer.

 

Tema: 
Avisen Undersøger
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar