• www.henriks-hvidevarer.dk

Bakker op om anbefalinger...

Idrætsrådet har været dybt involveret i arbejdet med de anbefalinger om nærdemokrati og frivillighed, der nu er landet på kommunalpolitikernes bord. Vi oplever det som et stort skridt fremad, at alle kommunens foreninger og herunder idrætsforeningerne, får nye muligheder for at indgå i at skabe fælles løsninger med politikere og embedsmænd.
For os er det vigtigt, at alle stemmer er lige vigtige og at der er særlig opmærksomhed på at lytte til foreninger og frivillige, når det drejer sig om emner, der er inden for foreningernes interesseområde. Man kan sige, at anbefalingerne vil være med til at demokratisere nærdemokratiet i Vordingborg Kommune ved simpelthen at involvere mange i stedet for at snævre det ind.
Jeg synes særligt at forslagene om at indkalde til temamøder, der behandler konkrete udfordringer for kommunen må være den rigtige vej frem. Her tror jeg at vores medlemmer i idrætsforeningerne kan og vil bidrage i højere grad end i dag - hvis vi får muligheden. Idræt spiller en stor rolle for den samlede folkesundhed og vi er allerede i dag med til at skabe idrætsmuligheder, både for nogle af de børn, der ikke får rørt sig nok og for ældre i patientgrupper, der har brug for støtte til at få dyrket idræt.
Men det foregår nok lidt tilfældigt og er stærkt afhængig af enkeltpersoner. I idrætsrådet tror vi på, at vi med de nye anbefalinger til samarbejde kan komme meget længere med at skabe gode løsninger sammen. Derfor håber vi, at politikerne griber den fremstrakte hånd og tager imod opfordringen til et nyt og bedre organiseret samarbejde med alle foreninger og frivillige.

 

Lars Kleist (På vegne af Idrætsrådet
Næstformand i Vordingborg Idrætsråd)
Fanefjord Skovvej 6 
4792 Askeby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar