• www.henriks-hvidevarer.dk

Flemming Jul Jensen, bankdirektør i Møns Bank er særdeles tilfreds med årets resultat i banken. PR-foto

Bank overrasker sig selv

Møns Bank præsterer et overskud for 2018, der er større end banken selv havde forventet.

Kommunen Med et overskud på 38,1 millioner kroner før skat leverer Møns Bank et ikke bare tilfredsstillende resultat for 2018, men et resultat, der ligger over det niveau, banken selv havde forventet. Det bevirker for eksempel, at bankens aktionærer har udsigt til et udbytte på 10 procent.
Møns Banks forventninger til basisdriften for året 2018 var oprindelig i niveauet 30-35 millioner kroner, mens endte på 35,4 millioner kroner.
- Så det er til den gode side af bankens bedste forventninger for året, hvilket vi naturligvis kun kan være tilfredse med, udtaler bankdirektør Flemming Jul Jensen. Om baggrunden for den gode basisdrift præciserer han, at det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes et meget højt aktivitetsniveau.
Til gengæld er kunderne tilbageholdende med at bruge deres opsparing, og de samlede indlån er gennem året steget med 301 millioner kroner til 2.489 millioner kroner, svarende til 13,8 procent.
I lyset af de økonomiske forhold er bankens ledelse særdeles tilfreds med niveauet for årets nedskrivningsbehov, som samlet udgør 2,2 millioner kroner for 2018. 
- Det er et meget lavt niveau, og det afspejler, at økonomien hos bankens kunder generelt er i bedring, når der sammenlignes med de tidligere år, siger Flemming Jul Jensen, der også er tilfreds, når snakken falder på bankens kursreguleringer. De udgør nemlig en fortjeneste på 5 millioner kroner.

Det samlede resultat før skat bliver 38,1 millioner kroner og efter skat 30,7 millioner kroner. 
Samlet set har året 2018 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang og et tilfredsstillende resultat, og bankens bestyrelse og direktion er tilfredse med årets resultat.
Møns Bank mærker nu virkningerne af, at de landsdækkende pengeinstitutter har neddroslet deres aktivitet og tilstedeværelse i området og det giver banken mulighed for at styrke sin position lokalt.

Flemming Jul Jensen, bankdirektør i Møns Bank er særdeles tilfreds med årets resultat i banken. PR-foto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar