• www.henriks-hvidevarer.dk

Bankdirektør Anders F. Møller i Lollands Bank er godt tilfreds med bankens 2018-regnskab. PR-foto

Bank tilgodeser aktionærer

Et godt 2018 får Lollands Bank til at fordoble udbyttet til aktionærerne.

Kommunen Lollands Bank har sendt sit årsregnskab for 2018 på gaden, og det glæder bankdirektør Anders F. Møller, at banken ”indfrier de forventninger, der har været til indtjeningen i året 2018”, som det hedder i en pressemeddelelse fra banken.
Regnskabsresultat blev på 78,8 millioner kroner før skat og 67,4 millioner kroner efter skat. I 2017 før var de tilsvarende tal henholdsvis 74,1 og 61,3 millioner kroner. Resultatet efter skat blev i år således forbedret med 6,1 millioner kroner.
Af det samlede resultat før skat på 78,8 millioner kroner udgør kursreguleringer på obligationer og aktier en gevinst på 18,1 millioner kroner. Nedskrivninger på kunder blev også et positivt beløb, da der netto kunne tilbageføres nedskrivninger på kunder svarende til 3,8 millioner kroner.
På baggrund af det flotte regnskabsresultat foreslår bestyrelsen på den kommende generalforsamling, der holdes den 26. marts klokken 18 på DGI-huset i Vordingborg, at udbyttet til aktionærerne fordobles i forhold til året før. Der foreslås altså en udbyttebetaling på 50 procent, svarende til et udbytte på 10 kroner per aktie, som er en tyvekroneaktie. I alt vil det udbetalte udbytte udgøre 10,8 millioner kroner.
Forrentningen af egenkapitalen på 16,4 procent før skat vurderes at være i den absolutte top, når der skal sammenlignes med andre pengeinstitutter. Året før var egenkapitalforrentningen på 16,5 procent før skat.
Tilgangen af nye kunder stiger fortsat i banken, som sidste år har fået 1.867 nye kunder. Ved udgangen af 2018 har banken dermed cirka 29.000 kunder og 9.000 aktionærer.
Banken fortsætter sin vækststrategi og vil sætte fokus på vækst i hele sit markedsområde omfattende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. 

Bankdirektør Anders F. Møller i Lollands Bank er godt tilfreds med bankens 2018-regnskab. PR-foto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar