Beboere og Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod planlagt bebyggelse i Nyråd i forlængelse af Clemensmindevej. Området grænser op til det store rekreative område, som kommunen har fået naturgenoprettet med blandt andet søer til frøer og tudser. Foto: Ulrik Jensen

Beboere i Nyråd i oprør

Nyråd-borgere protesterer mod byggeplaner syd for Clemensmindevej, og Danmarks Naturfredningsforening kræver 14 år gammel lokalplan ændret. Det har aldrig været hensigten at bygge almindelige boliger op i området, understreger DN.

Nyråd Beboere i Nyråd har startet en underskriftsindsamling mod planerne, efter at det er kommet frem, at Vordingborg Kommune har udlagt et område syd for Clemensmindevej med henblik på etablering af ny tæt, lav boligbebyggelse.
Området, der er på 1,7 hektar, ligger klemt inde mellem Vintersbølleskoven, Vintersbølle Plejecenter og villavejene i det sydlige Nyråd. Planerne om at byggemodne arealet fremgår af kommunens strategiplan for byvækst, som er i offentlig høring i øjeblikket. Der er frist for høringssvar den 5. januar, og beboerne har udarbejdet et høringssvar, hvor det klart fremgår, at beboerne er meget i mod, at der bygges så tæt på skoven i det rekreative område, som betegnes som en unik naturperle.

Lokalplan fra 2005
Området syd for Clemensmindevej er udlagt til boligområde efter lokalplan B-107.1, der blev vedtaget helt tilbage i 2005, og lige siden Clemensmindevej for mange år siden blev anlagt, har det været antydet, at en videreførelse af vejen er indgået i langtidsplanlægningen.
Området, der nu er udlagt til boligområde grænser imidlertid op til det store rekreative areal, som kommunen har fået omdannet fra landbrugsjord til attraktivt rekreativt område med nyanlagte søer til frøer og tudser. Lokalplanområdet er indhegnet, så det virker som en del af det store rekreative areal, som dermed indskrænkes, hvis der kommer tæt, lav beboelse.

Høringssvaret
I beboernes høringssvar hedder det blandt andet:
”Vordingborg kommune vil gerne markedsføre sig som en grøn kommune, hvilket også betyder beskyttelse af skove og strande. Kommunen vil ligeledes gerne sikre en varieret natur samt udvikle naturværdierne i byerne og beskytte de bynære områder.
Det virker mærkværdigt, at Vordingborg kommune med de intentioner blot dispenserer fra skovbyggelinjen og ydermere ikke har miljøvurderet, da lokalplanen blev vedtaget. ”
Det er Tine Kristine Jensen, der på vegne af beboere og brugere af området har udarbejdet høringssvaret, og på Facebook har startet en underskriftsindsamling mod planerne om ny bebyggelse.
I  argumentationen lyder det desuden:
”Området for enden af Clemensmindevej er for os at se en af de mest unikke naturperler i og omkring Nyråd og Vordingborg. Efter at området blev omdannet fra landbrugsjord til naturområde for få år siden og i dag danner grundlag for et område, hvor man kan færdes helt tæt på naturen, er der sket en meget positiv udvikling for både dyr og planter. Det værdsættes dagligt af mange borgere”

DN kræver ny lokalplan
Danmarks Naturfredningsforening bakker beboerprotesterne op, og næstformand i lokalbestyrelsen, Flemming Kruse, som selv var stadsgartner i sin tid da lokalplanen blev vedtaget understreger, at forudsætningen for lokalplanen dengang var, at der skulle bygges ældreboliger i området:
- Som bekendt blev det ikke aktuelt at bygge på arealet, da man i stedet valgte at udbygge ældrecentret i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på Vintersbølle Strand. Det har aldrig været hensigten at der skulle bebygges med almindelige boliger uden tilknytning til Vintersbølle Strand Ældrecenter. En ændring af dette formål vil efter vores opfattelse kræve en ny lokalplan.
Flemming Kruse støtter beboernes høringssvar og siger blandt andet:
- Området har udviklet sig til et betydningsfuldt naturområde, som Nyråds borgere har taget til sig. Der er så mange forhold i Nyråd der er ændret på de 15 år, der er gået siden lokalplanen, og i forvejen er alt for mange grønne områder og ubebyggede arealer blevet inddraget til byvækst. 
 

Beboere og Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod planlagt bebyggelse i Nyråd i forlængelse af Clemensmindevej. Området grænser op til det store rekreative område, som kommunen har fået naturgenoprettet med blandt andet søer til frøer og tudser. Foto: Ulrik Jensen

Danmarks Naturfredningsforening vil have 14 år gammel lokalplan for området fornyet, fordi forudsætningerne fuldstændig har ændret sig. I dag er her rekreativt område med nyanlagte søer for padder. Foto: Ulrik Jensen

Lokalplanen fra 2005 åbnede dengang op for opførelse af ældreboliger i tilknytning til Vintersbølle Strand Plejecenter. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Endnu en dårlig ide af Vordingborg Kommune

Tilføj kommentar