• www.henriks-hvidevarer.dk

Medlemmer af kirkens voksenskor synger Kringsatt af fiender. Foto: Lise-Lotte Iuel

Befrielsen i Skibinge og Helsingør Syklub

Levende lys og smukt arrangeret blomsterpynt understregede den både hyggelige, men også alvorsfulde stemning, der herskede i Skibinge Kirke lørdag aften i anledning af Danmarks befrielse.

Skibinge En dejlig aften med afsæt i befrielsen tog sin begyndelse i Skibinge Kirke. 
Kirkens voksenkor ledet af Charlotte Dagnæs-Hansen sang alene og sammen med gæsterne nogle af de mest kendte besættelses- og befrielsessange såsom Kaj Munks ”Den blå anemone” og Mads Nielsens ”En lærke letted”. Sidstnævnte tog sognepræst Hans Jørgen Østergaard afsæt i i sin tale, som i hovedtrækkene handlede om frihed og kærlighed til landet, og især om en skolekammerat til hans farmor i det sønderjyske – den senere biskop i København Hans Fuglsang Damgaard og dennes hyrdebrev af 29. september 1943 ”Den danske kirkes stilling til jødespørgsmålet”. Én af de sentenser fra hyrdebrevet, som sognepræsten fremhævede lød i retning af, at vi skulle adlyde Gud mere end mennesker – og altså derved skåne vores jøder. Hans Jørgen Østergaards tale var et fint oplæg til det efterfølgende arrangement i kirkehuset, hvor journalist og forfatter Karina Søby Madsen fortalte om modstandsgruppen Helsingør Syklub, som blev etableret netop for i første omgang at være med til at redde de danske jøder.

Hyggeligt med historik
Kirken var ganske godt besøgt og for en gang skyld var det ikke alene det ældre segment, der havde fundet vej til mindehøjtideligheden, men også en del yngre havde taget plads på kirkebænkene, og Carsten Pedersen kom sågar helt fra Nyråd:
- Jeg kan godt lide at deltage i disse befrielsesgudstjenester, for her er en hyggelig stemning. Det er et rigtig pænt arrangement, og menighedsrådet sørger altid for, at der er en god foredragsholder med et historisk tema, der knytter sig til besættelsen. Jeg er selv født under besættelsen og har af en eller anden grund altid været interesseret i historie og Danmarks forsvar, så derfor har jeg også været tilknyttet hjemmeværnet i mange år og er i øvrigt frivillig på Veteranhjemmet i København, hvor nogle af vores krigsveteraner fra de nyere krige holder til, fortæller Carsten Pedersen, som i øvrigt er knyttet til Præstø via sit mangeårige arbejde i den tidligere Præstø Kommunes skatteforvaltning. 
- Men det er for resten ikke kirkelige arrangementer, der mangler en aften som denne, fortsætter Carsten Pedersen. 
- Jeg ved, der også bliver holdt noget i Beldringe Kirke med efterfølgende foredrag om alsang i Hjemmeværnsgården, og kirken ude på Svinø plejer også at markere dagen med noget ekstraordinært. 

Interessen blev vakt
Journalist og forfatter Karina Søby Madsen gav et foredrag om modstandsgruppen ”Syklubben” i Helsingør, som var opstået mere eller mindre spontant i forbindelse med det akutte behov for illegale transporter over Øresund, der opstod i efteråret 1943. Karina Søby Madsen er ikke historiker, men blev i kraft af en udstilling i forbindelse med markeringen af 70-året for de danske jøders redning interesseret, da hun tilfældigt faldt over Erling Kiærs bog ”Med Gestapo i Kølvandet: 1945”. Netop Erling Kiær var én af de fire hovedmænd bag modstandsgruppen, og ved læsning af hans bog blev Karina Søby Madsens nysgerrighed vagt. Hun dykkede for alvor ned i historien om syklubben og dens medlemmer, hvorved hun nu dels tager ud som foredragsholder og sammen med sin mand har udgivet en bog om temaet.
- Man regner med, at omkring tusind jøder og modstandsfolk blev bragt over sundet af Syklubben, så disse fire mænd fra Helsingør, der også talte hjælpere af enhver art – faktisk op omkring halvandet hundrede i alt – har spillet en meget væsentlig rolle i den danske modstandsbevægelses historie, fortæller Karina Søby Madsen. 
- Desværre bliver gruppen opdaget, og det fik fatale følger for blandt andre Erling Kiær, som bliver taget til fange og ender i først Neuengamme og dernæst i kz-lejren Porta Westfalica sydøst for Hamborg, hvorfra han bliver befriet af de hvide busser i april 1945, slutter Karina Søby Madsen og tilføjer, at skønt alle fire hovedmænd bag Syklubben overlevede krigen, fik oplevelserne efterfølgende voldsomme konsekvenser for resten af deres liv med misbrug samt fysiske og psykiske gener deriblandt mareridt.  

Medlemmer af kirkens voksenskor synger Kringsatt af fiender. Foto: Lise-Lotte Iuel

Formand for Skibinge Kirkes menighedsråd Peter Ole Sørensen takker foredragsholder Karina Søby Madsen for en spændende og interessant aften. Foto: Lise-Lotte Iuel

Historieinteresserede Carsten Pedersen, Nyråd, havde fundet vej til Skibinge Kirke for at deltage i befrielsesgudstjenesten med efterfølgende foredrag om ’Syklubben’ fra Helsingør ved Karina Søby Madsen. Foto: Lise-Lotte Iuel

På Skibinge Kirkes alter var alle levende lys naturligvis tændt og blomsterne selvfølgelig valgt med udgangspunkt i befrielsesfarverne rød, hvid og blå. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar