Stege skibsværft var et af de steder der blev besøgt på Bygningskulturens dag. Værftet har travlt med at følge med efterspørgslen, da der kun er få værfter tilbage med bedding og flere er blevet vilde med husbåde. Foto: Mette Neerup

Besøgte bevaringsværdige havnemiljøer

De tre købstadshavne i Vordingborg kommune var omdrejningspunkterne på  Bygningskulturens Dag - avisen var med i Stege.

Stege De tre bevaringsforeninger i kommunen havde atter en gang fokus på havnene og kulturmiljøerne omkring dem. Vordingborg kommune er ved at udarbejde udviklingsplaner for de tre havne og derfor er det særligt aktuelt at rette fokus den vej på sådan en dag. En busfuld interesserede borgere, startede rundturen i Vordingborg, hvor Nordhavnen var målet. Videre til Præstø havn, hvor også frokosten blev indtaget i Pakhus 8, der netop ligger ved Præstø havn. 
- Det var fint at spise frokost i en bygning ved havnen. Det er jo dejligt at bygningerne bliver brugt, sagde Hans Thormod Nielsen, medlem af Bevaringsforeningen Præstø og omegn. 
- Der er så smukt ved Præstø Fjord og de forestående og udvidede aktiviteter ser vi positivt på. Men det vil være perfekt, hvis de forskellige interessenter med deres robåde, kajakker og paddles og så videre, vil tale sammen om en løsning, der kan forene praktik og æstetik, fortsatte Hans Thormod Nielsen, der var bekymret over udsigten til “utilpasset” byggeri ved havnen går ud over kulturmiljøet i Præstø.

Rundvisning i Stege
- Det er så interessant. Jeg vidste ikke så meget om Præstø og Vordingborg havn, og jeg får hundrede procent også ny viden om Stege havn i dag, sagde Anni Lassen fra Møn, der har deltaget i Bygningskulturens Dag i de sidste 16 år og nyder turene. Og som bussen ankom til Stege, tittede solen frem. Inden “landing” ved lystbådehavnen,  slog man et smut forbi grunden ved “Ellens Cabaret”. Den omdiskuterede grund ned til Langelinie.
Erik Büchert, medlem af kultur og landskabsforeningen Møn, bød velkommen til havneområderne omkring Stege og gav samtidig et historisk rids af de forskellige områder. Han fortalte om de kommunale planer med blandt andet klimasikring og inddragelse af areal til rekreative formål. 
- Man skal kunne se at det er en havn, indskød formand for kultur-og landskab Møn, Rigmor Nielsen. 
- Vi vil ikke bare brokke os, men bidrage konstruktivt til debatten om havnenes udvikling, sagde hun og understregede at dialogen med Vordingborg kommune generelt er god og at man i de tre bevaringsforeninger oplever lydhørhed. 
- Vi er pragmatiske og er ikke imod udvikling, men den skal ikke ske på bekostning af ting vi aldrig kan lave om igen. Vi vil bare gøre det bedste for Møn, afsluttede Rigmor Nielsen, der fortalte at i forhold til klimasikringen ved Norets indløb, vil hun arbejde for en sluse-løsning under Storebro, som hun mener i praksis er en mindre indgribende foranstaltning i forhold til kommunens  plan, som hun mener vil indbefatte store ændringer for kulturmiljøet - især i Fiskerstræde.
De tre bevaringsforeninger har udarbejdet en folder i anledning af Bygningskulturens Dag. Deri beskrives havnenes betydning før og nu og kommer med forslag til, hvordan havnene fortsat kan spille en aktiv rolle i de tre købstæders liv, uden at man giver køb på kulturmiljøet omkring havnene og i kommunalt regi giver efter for pres i forhold til eksempelvis bebyggelse, som det hedder sig.

Et særligt skibsværft
Ved Stege skibsværft var der særlig stor spørgelyst. Der er et helt specielt miljø og man føler sig hensat til fordums tid. Til gengæld er der gang i værftet, der især har travlt med renovering af husbåde.
- Der er masser af skibe, der skal på bedding. Det er kun os her i Stege og i Gilleleje at der findes en bedding efterhånden, så vi spiller en stor rolle, sagde Per Christensen, der arbejder på værftet og ser frem til at der fra kommunens side investeres i at få blandt andet kajanlægget lavet. 
- Vi har også en tømrer på vej ind hernede, så det er et sted med fremtidige arbejdspladser som Nikolaj (ejeren af væftet red.) er ved køre op, siger Per Christensen med en slet skjult opfordring til kommunen om at se velvilligt på en optimering af forholdene for værftet.
Delegationen af borgere med ønske om og nysgerrighed på bevaring af kulturmiljøt ved købstadshavnene i Vordingborg kommune afsluttede dagens rundtur ved Sukkerhavnen ved den gamle sukkerfabrik.
De kommunale udviklingsplaner for havnene er at finde på kommunens hjemmeside og folderen, der er udarbejdet af de tre bevaringsforeninger, som ligger på de respektive foreningers hjemmeside.

Stege skibsværft var et af de steder der blev besøgt på Bygningskulturens dag. Værftet har travlt med at følge med efterspørgslen, da der kun er få værfter tilbage med bedding og flere er blevet vilde med husbåde. Foto: Mette Neerup

Erik Bückert fortæller om havnen i Stege. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar