• www.henriks-hvidevarer.dk

De higer og søger i gamle stammer – er der spændende kryb gemt barken eller i skovbunden? Foto: Lise-Lotte Iuel

Biller og natur-tur på Bøndernes Eghoved

En halv snes naturinteresserede deltagere havde fundet vej til Bødernes Eghoved, Jungshoved, en stille lørdag formiddag, hvor det egenartede område rigtig tog sig ud og bød på et par spændende timer.

jungshoved Naturvejleder fra Vordingborg Kommune, Christina Kaaber-Bühler, havde i samarbejde med insektekspert Brian Willum Petersen, Præstø, arrangeret bille-turen, som aldersmæssigt rakte fra den fire-årige Noah Khassouk til deltagere med adskillige årtier bag sig, men alle med en interesse for at se, hvad der gemmer sig af herligheder på et sted som Bøndernes Egehoved. 
- Det er et helt specielt område med en meget høj naturkvalitet, hvor det meste af arealet gennem mange, mange år har fået lov til at ligge hen og passe sig selv, men med kvæg til at afgræsse stedet, fortæller Christina Kaaber-Bühler. Dog har afgræsningen været så sparsom de seneste år, at folk, der over en lang årrække har haft deres gang her, fortæller, at der tidligere var meget mere åbent og knap så krat- og skovagtigt som nu. 
Det er nærmest som at betræde en urskov eller begive sig ind i en jungle, lige så snart man kommer på den anden side af klaplågen, hvor træer og buskads tilsyneladende får lov til at så sig selv, voksne, visne og rådne, som det bedst falder for. Der er ældgamle egetræer, som på ingen måde ligner de ege, vi er vant til at se i de mere almindelige produktionsskove, hvor man er afhængig af profit og dermed håndterer træer med en helt anden tilgang end her på Bøndernes Eghoved. 
- Det er vigtigt for os naturelskere med interesse for at lede efter biller og andre herligheder indenfor insektverdenen, at de faldne træer får lov at ligge hen, for selvom de tilsyneladende er døde, giver de masser af liv til andre end sig selv, siger Brian Willum Petersen og løsner et stykke bark fra et væltet træ. Og der er gevinst med det samme! En kratløber, en markjordløber og en skovkvikløber er kommet frem i lyset og bliver omgående identificeret af Brian Willum Petersen, der foruden at være insektekspert også er cand.mag. i historie og filosofi. 
- Tidligere var Bøndernes Eghoved et yndet udflugtssted i forsommeren, når man gerne ville høre nattergalen, men desværre er det et fænomen, der ikke længere gør sig gældende, fortæller Christina Kaaber-Bühler. 
- Men til gengæld er her grønne løvfrøer og andre padder, som vi passer rigtig godt på, og kommunen sørger for, at vandhullerne er i orden, og at træbevoksningen omkring dem er passende, således at lysforholdene i forhold til løvfrøernes levevis er optimal, fortsætter Christina Kaaber-Bühler. 
Dagen i forvejen har Brian Willum Petersen og Christina Kaaber-Bühler været ude på området og sat billefælder, og hjemmefra er der medbragt lort fra forskellige arter, så publikum også kan få en fornemmelse af størrelsesforholdet mellem de små og store biller – og de efterladenskaber, de kan præstere. Og der er mange biller. Her i Danmark er der godt 3000 forskellige arter, som selvfølgelig ligesom alle andre insekter på verdensplan er mere eller mindre truede af vores mere effektive land- og skovbrug, der koster på biodiversitetskontoen, så de nyere idéer om at lade større arealer af de danske statsskove ligge hen som vildskov er i den grad et kærkomment initiativ, hvis man vil bevare biotoper, der danner basis for et rigt biologisk univers, lyder det. 

De higer og søger i gamle stammer – er der spændende kryb gemt barken eller i skovbunden? Foto: Lise-Lotte Iuel

Der er gevinst: to salamandere, en markjordløs, en kratløber og en skovkvikløber. Foto: Lise-Lotte Iuel

Den lille samlede flok, der deltog i bille-ekskursionen til Bøndernes Egehoved, Jungshoved. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar