• www.henriks-hvidevarer.dk

Biogas i Køng...

Vi er ikke imod biogas – vi er betænkelige ved placeringen!
Den 27. marts drager kommunalbestyrelsen til Lundby, hvor månedens kommunalbestyrelsesmøde skal afholdes. Det bliver en speciel dag for Lundby og Køng, da det 
netop også er den dag, vi skal stemme om biogas i Køng. 
Der er sagt og skrevet meget om biogas-planerne i Køng, og hver dag dukker nye oplysninger op i vores mailboks. De overvejende tanker for os er trafikforholdene samt den generelle betydning for området, såfremt der bygges et stort biogasanlæg i Køng Mose. 
Vi er gået i gang med at læse alt indkommet materiale. Venstre tager derfor først endelig stilling til biogas i Køng på kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts. 
Vi er ikke imod biogas! Men vi er betænkelige ved placeringen.

 

Karina Fromberg (på vegne af Venstre-gruppen i Vordingborg kommunalbestyrelse)
Præstegårdsvej 12
4720 Præstø

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar