• www.henriks-hvidevarer.dk

Biogas kommer til Køng

”Høringssvarene har ikke givet anledning til konkrete ændringer i planforslagene. Men giver derimod et generelt billede af utilfredshed og usikkerhed i forhold til det planlagte anlæg.” Så kort lyder konklusionen om det kommende biogasanlæg ved Køng, efter høringen, som ikke ser ud til at ændre noget. Venstre og DF har ikke taget endelig stilling, men biogasanlægget ventes at køre igennem, når byrådet mødes den 27. marts.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar