• www.henriks-hvidevarer.dk

Biogasanlæg i Udby

Biogasanlæg ved Køng Mose 
Vordingborg Kommunes byråd er i gang med at træffe en fatal beslutning om at etablere et biogasanlæg ved Køng Mose med det alibi, at biogas vil skabe en grønnere kommune. En beslutning der desværre vil få uheldige konsekvenser for bosætningen i området, trafiksituationen og forfærdelige lugtgener for de nærmeste naboer.
Anført af socialdemokratiet, vil byrådet etablere en fabrik på en åben mark tæt på landsbyerne Køng, Ring, Lundby, Sallerup og Bårse. Venstre er gået i tænkeboks, mens DFs Heino Hahn og den konservative Daniel Irvold prøver at tale deres kollegaer i byrådet til fornuft.
De fleste logisk tænkende mennesker foreslår en placering tættere på motorvejen, for eksempel nær Udby, hvor tunge transporter igennem små landsbyer kan undgås, og hvor der vil være længere til de nærmeste naboer.
Ifølge Nature Energy, der i øvrigt ejes af den engelske investeringsfond Pioner Points Partners, vil der være behov for 33.400 lastbiler årligt til at transportere materiale til og fra anlægget. Det svarer til 152 lastbiler dagligt, hvis vi antager, at der er 220 arbejdsdage årligt. Hvis et lastbiltog må være cirka 19 meter, svarer det til at næsten tre kilometer landevej i vores område omkring Lundby og landevejen mellem Vordingborg og Næstved vil være fyldt med lastbiler alle hverdage – vel at mærke tre kilometer, der i dag er friholdt for lastbiler. 
Mon ikke de fleste fornuftige mennesker kan tænke sig til, at 152 lastbiler dagligt vil være til stor fare for alle andre trafikanter, – uanset om der bliver etableret cykelstier eller ikke. Og når vi oplever de første trafikdræbte, er det for sent for byrådet at rulle anlægget tilbage.
Så min opfordring til byrådet i Vordingborg er at tænke sig grundigt om, og lytte til de mennesker, der foreslår at placere biogas-anlægget/fabrikken nærmere motorvejen for eksempel ved Udby.

 

Bjarne Nielsen
Fjordvænget 13
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar