• www.henriks-hvidevarer.dk

En anelse skuffelse på tilskuerrækkerne, hvor der er tyndet godt ud hen ad 21-tiden. Mange gik klokken 19.30, da biogasanlægget var vedtaget. Foto: Michael Thønnings

Biogasanlægget vedtaget

Vejen er nu banet for et biogasanlæg ved Køng/Sallerup efter næsten halvanden times debat på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Lundby Det gik stort set som ventet da kommunalbestyrelsen med stemmerne 17 for og 12 imod vedtog at godkende lokalplanen, så der kan bygges et biogasanlæg på området mellem Køng og Sallerup.
Det tog dog næsten halvanden time at nå til den beslutning og broderparten af byrådets medlemmer skulle lige ytre deres om holdningen til det omdiskuterede anlæg og dets placering.
I borgmestergruppen havde de endda orkestreret det sådan at en stor del af medlemmerne havde fået hver deres tema at tale ud fra i forhold til biogasanlægget. Således kunne Thorbjørn Kolbo (S) fortælle om FNs Verdensmål og grønne agendaer, Michael Larsen (S) kunne fortælle  om den tvivlende menigmand og det at holde løfter i ”Borgmesterpagten”, Mette Høgh Christiansen (S), støttede op om landbruget, mens Anders Andersen (S)  kunne fortælle om beskæftigelse og bosætning.
Sidsnævnte skulle dog lige finde tilbage, da han høstede en hånlig grinen fra salen, da han udtrykte sin glæde og påpegede at det kommende biogasanlæg ”Øger muligheden for bosætning”.

Hujen
I det hele taget var der nogen larm og kommentarer - måske netop fordi mødet var henlagt til Svend Gønge Skolen.
Der blev således råbt ”Løgn”, hujet og enddog klappet, når noget faldt i smag og man følte sig nærmest hensat til det britiske parlament, der er kendt for højlydte meningstilkendegivelser under debatter. Her var Bo Manderup (V) i øvrigt mentalt under spørgetiden, hvor borgmesteren måtte bede ham skrue ned for lyden på ipaden, hvor han så brexit-afstemning.
Alt foregik dog nogenlunde sobert og uden nogen blev sendt uden for døren.

Trafik
Under debatten blev nogle af de forskellige argumenter for og imod ridset op. De radikale gjorde klart, at der ikke var nogen tvivl om, at det jo var godt for klimaet og landbruget, selvom der jo er nogle trafikale udfordringer.  Her blev nævnt de mange lastbiler der kommer til at køre ad Næstvedvej, som ifølge DFs Heino Hahn kommer til at koste dyrt, når de slider på vejene.
Hertil nævnte Anders Andersen at de godt 600 lastbiler, der kommer til at køre hver dag, er langt færre end de 900 der kører gennem Stensved hver dag.

Placeringen
Så gik der også lidt valgkamp i den og Thorbjørn Kolbo (S) og Michael Seiding Larsen  (V) havde en mindre diskussion om løftebrud, om at følge sin gruppe blindt, og socialdemokraten mente endda at Venstre var ”erhvervsfjendske tøsedrenge”, mens Kolbo var en ”bulldog”.
Det kom dog ikke til håndgemæng.
Venstres gruppe var sammen med DF, K og Enhedslisten  dog imod - med undtagelse af landmandskonen, Eva Sommer-Madsen (V). Det var dog primært placeringen den var galt med ifølge den borgerlige fløj og det var kun Mette Gerdøe (Ø), der i det hele taget var loren ved overhovedet at tillade et biogasanlæg.
- CO2-regnskabet er så tvivlsomt, at tvivlen vil komme sagen tilgode. Vi skal være en grøn kommune, men med omtanke, sagde hun og påpegede desuden at  hovedparten af det, der skal hældes i anlægget lige så godt kunne være brugt som dyrefoder, mens kun en lille del er ren lort fra landbruget.
Hun mente samtidig, at  det er problematisk med et anlæg, der baserer sig på statsstøtte, og den greb Heino Hahn (DF), der efter afstemningen påpegede, at det er spørgsmålet om de overhovedet vil bygge noget, fordi det kan se ud som om at Nature Energy er for sent ude, i forhold til at få statsstøtten, og at de formentlig ender med at bakke ud, hvis ikke de får de penge.
Her kom der også en flok spørgsmål fra salen, hvor man undrede sig over proceduren, hvor nogle af godkendelserne i forhold miljø, stadig er i høring, selvom det normalt er sådan at alle ”mindre” godkendelser skal høres, laves og godkendes, inden man kan vedtage den endelige lokalplan. Det mente politikerne dog ikke var noget problem, ligesom man afviste at stille krav til Nature Energy om at kompensere de borgere på Køng-egnen, der måske står til at få reducerede huspriser.
Her sagde Eva Sommer-Madsen (V) dog at Nature Energy har lovet at der ikke vil køre lastbiler i de perioder hvor børnene skal til og fra skole, ligesom Poul A. Larsen S) lovede at ”holde firmaet i ørerne”, hvis de ikke overholder de miljøkrav der er til anlægget.
Slutteligt begyndte en debat om hvorvidt den gas, der kommer fra biogasanlægget, er CO2-neutral, forstået på den måde, at netop den gas - modsat almindelig gas - ikke skulle afgive CO2 ved afbrænding i et gasfyr. 
Men så  kunne den heller ikke trække mere og planen blev vedtaget med hovedparten af rød blok og Eva Sommer Madsen (V) for, mens DF, resten af Venstre, Konservative og Enhedslisten var imod.
 

En anelse skuffelse på tilskuerrækkerne, hvor der er tyndet godt ud hen ad 21-tiden. Mange gik klokken 19.30, da biogasanlægget var vedtaget. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar