Over 100 mennesker mødte op til borgermøde om det nye rådhus. Foto: Ulrik Jensen

Borgernes forslag til det nye rådhus

Over hundrede borgere havde tilmeldt sig borgermødet om det kommende rådhusbyggeri og gav input til, hvilke funktioner rådhuset skal kunne rumme udover blot at være en arbejdsplads for rådhusets cirka 220 ansatte.

 

Vordingborg Interessen på borgermødet om det nye rådhus var så overvældende, at arrangørerne så sig nødsaget til at ændre lidt på planerne. Langt over 100 borgere mødte op i kantinen på det gamle rådhus, så den planlagte ”drømmecafé” i det nybyggede job- og borgercenter havde kun plads til knapt halvdelen af deltagerne, mens den anden halvdel blev tilbage til en spørgsmål- og svar runde med borgmester Mikael Smed (S).
Drømme, ideer og forslag var der rigeligt af fra interesserede borgerne - samlet i et mødelokale på job- og borgercentret, som er planlagt som første etape af det nye rådhus. Anden etape skal ligge umiddelbart ved siden af og huse de cirka 220 medarbejdere fra det nuværende rådhus og fra forvaltningen i Langebæk.

Bekymringer for storrumskontorer og "omsorgssvigt"
Byplanlægger Elsba Handlei og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune kunne glæde sig over interessen for at komme med ideer.  Det hele startede dog med en indsamling af nogle af de bekymringer, som en del borgere har omkring det nye rådhus, der ifølge lokalplanen kan bygges i op til seks etager.
Nogle udtrykte bekymring for, om et sådant stort og højt byggeri ville blive for dominerende i bymidten.  Storrumskontorer og det flade tag var andre emner, som blev sat op på en tavle med små papirlapper.
Huset er tænkt som et hus, hvor borgerne får mulighed for at udnytte en række faciliteter, når rådhuset ikke er i brug som arbejdsplads. Byrådssal og kontorer skal være så fleksible som muligt med aktiviteter også for borgerne.   Det kan give anledning til bekymring for, om det kan lade sig gøre at have sådan en bygning åben uden, at det giver anledning til ”omsorgssvigt”.
Lau Svendsen-Tune sammenlignede med de gode erfaringer man havde fra de åbne biblioteker, som har fungeret i over en halv snes år uden de helt store problemer.

Ønsker om fællesspisninger, legeplads og studierum
I en runde, hvor deltagerne havde mulighed for at komme med input til hvad og hvem , der kunne indtænkes i planlægningsfasen, strømmede ideerne ind i stort tal.
Kantine, café og køkken med lange åbningstider, fællesspisning og adgang for alle var noget af det første som blev foreslået. Offentlige toiletter, legerum for børn, skoletjeneste, studierum, udstillingsmulighed, mødelokaler, åben tagterrasse, grafisk værksted var andre ideer, der kom på bordet.
I første omgang er bibliotek og musikskole ikke tænkt ind i det nye rådhusbyggeri, men muligheden for en flytning fra Kulturarkaden på Sydhavnen foreligger, da lokalplanen tager højde for, at der ved siden af rådhuset kan opføres en bygning på to etager på i alt 2.000 kvadratmeter. Der åbnes også op for en slags torvehal med små specialbutikker med lokale produkter eller eventuelt en større butik af en art. Det er dog ikke indregnet i det budgetterede beløb på cirka 120 millioner.

Enighed om fleksibilitet og grøn indretning
Det hele skal være fleksibelt og brugbart var der bred enighed om. En byrådssal, der kun bruges af politikerne, er spild af god plads, og byrådssalen skal kunne bruges til meget andet end de månedlige kommunalbestyrelsesmøder.  Det kan for eksempel være til stormøder og konferencer, men måske også til koncerter, udstillinger, foredrag og foreningsaktiviteter. Både ude og inde skal der lægges vægt på grøn indretning, handicapvenlighed, og naturligvis bliver der også nødt til at indtænkes P-pladser – måske der hvor det gamle rådhus ligger. Der er lagt op til et fælles velkomstområde med en informationsskranke, hvor borgerne henvises til det rigtige sted. Det kan være en udfordring at operere med en høj grad af fleksibilitet, og der bliver af naturlige årsager og fortrolighedshensyn nødt til at være arbejdszoner med afskærmede og aflåste arbejdspladser.
Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune rundede af med at takke for de mange input, som vil blive videregivet til de professionelle folk, som skal prøve at indtænke nogle af ideerne tidligt i projekteringsfasen.
- Der bliver ikke plads til det hele. Det er vigtigt at vi bruger pengene klogt, og at vi skeler til om der er funktioner og behov, der allerede opfyldes på anden vis. Der skal være balance i tingene, sluttede kommunaldirektøren.

Fakta:
Alt om det nye rådhus er samlet på kommunens hjemmeside https://vordingborg.dk/borgerneshus/
Input kan sendes til borgerneshus@vordingborg.dk

 

Læs også artiklen "Derfor skal der bygges nyt rådhus" om politikernes oplæg til det nye rådhusbyggeri.

Over 100 mennesker mødte op til borgermøde om det nye rådhus. Foto: Ulrik Jensen

Borgmester Mikael Smed redegjorde for rådhusplanerne og svarede på spørgsmål. Foto: Ulrik Jensen

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune fortalte om det nye job- og borgercenter. Foto: Ulrik Jensen

Et halvt hundrede borgere deltag i ”drømmebazar”, hvor mange forslag kom på bordet. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Enighed om fleksibilitet og klimavenlig indretning. Lad os borgere følge med tidlig i projekteringsfasen.

Tilføj kommentar