Borgmester ”ofrer” borgerne....

Byrådsmødet på Svend Gønge Skolen i Lundby 27. marts blev indledt med sangen: Der er noget galt i Danmark…
For Mikael Smed og Co ”ofrer” borgere for udenlandske kapitalkræfter. Argumentet fra Mikael Smed er: Vi skal have biogas for at reducere CO2.  
Samtidigt står Mikael Smed urokkelig fast på, at biogasanlægget skal placeres ved Køng, selvom det ligger længst væk (12 kilometer) fra henholdsvis motorvej og gasledning, som betyder tonsvis af øget/unødigt CO2, da gassen skal pumpes de 12 kilometer til gasledningen, hvor den påfyldes. CO2 man kunne undgå, hvis biogasanlægget lå tættere på motorvej/gasledning. Det samme gælder for de mange lastbilstransporter. 
Udgifterne til vedligeholdelse af cykelsti og veje vil stige voldsomt. En lastbil slider ligeså meget på vejene som 10.000 personbiler. De 33.400 årlige kørsler med 56 tons tunge lastbiler ødelægger vejene. Penge som skal findes andre steder i kommunens budget, som kunne spares hvis biogasanlægget lå ved motorvejen.
Ved ikke om Mikael Smed bevidst fortrænger det, eller blot ikke ved, at CO2 og udgifter vil stige betragteligt, hvis biogasanlægget placeres ved Køng i stedet for ved motorvejen/gasledningen? I så fald har han ikke hørt efter, eller læst de mange høringssvar. Beslutningen om placeringen ved Køng, er udtryk for manglende hensyn til skatteborgerne og klimaet. 
Miljørapporten der er udarbejdet er ugennemsigtig med flere fejl og misvisende, da der er beregninger for CO2 udslip, der slet ikke er medtaget til trods for, at det er blevet påpeget i såvel høringssvar, som over for Mikael Smed selv.
Når et flertal af folkevalgte politikere med Mikael Smed i spidsen, bevidst ikke medinddrager eller lytter til borgerne, ikke overholder processer og går så meget på kompromis med uetiske kapitalfonde, nærdemokratiet, klimaet og skatteborgernes penge, hvor havner vi så?
Kære borgmester! Det her ”lugter” og det er ikke kun af gylle.

 

K. Poder
Følfodvej 3
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar