18 af beredskabets 24 deltidsbrandmænd deltager i brandmandsforenigens fitnissinitiativ, der på en gang skal styrke brandmændenes fysik og deres kammeratskab. Fotos: Mille Holst

Brandmænd tager selv hånd om styrken

Deltidsbrandmændene i Vordingborg vil være i bedre fysisk form. Det mindsker risikoen for skader og gør dem samtidig hurtigere til deres arbejde, hvilket i sidste ende kan redde menneskeliv. Vi tog med til en træning i sidste uge, hvor brandfolkene fortalte om fitnessprojektet og hvordan det gavner kammeratskabet i beredskabet.

Vordingborg Brandmandsforeningen i Vordingborgområdet har i januar sat gang i et helt nyt initiativ: Brandmandsfitness.
Projektet går kort fortalt ud på, at deltidsbrandmændene tilknyttet brandstationen i Vordingborg to gange om ugen mødes til fitness.
Projektet forløber over ti uger og der er desuden lavet kostplaner til de enkelte brandmænd som også får vejledning i deres træningsforløb.
Her kan eksempelvis være tale om særlige hensyn, hvis man har en knæskade, dårlig ryg eller andet.

Hårdt fysisk arbejde
Brandmændene har særligt brug for at være i god fysisk form, fortæller Kenneth Hansen-Lange, der er formand for brandmandsforeningen lokalt.
Deres udstyr vejer omkring 20 kilo, og det klatrer de op ad stiger og trapper med samt går i det hele taget rundt med det under arbejdet. En ting er arbejdet her og nu, men der må også tænkes fremadrettet:
- Alle folk bliver ældre. Hvis man skal virke som brandmand ti år endnu, så er det nødvendigt at træne, mener Kenneth Hansen-Lange, der glæder sig særligt over at tre fjerdedele af deltidsbrandmændene bakker op om fitnessprojektet. 

For kammeratskabet
Brandmændenes svar på, hvorfor, de bakker op er entydige:
- For kammeratskabet, siger Thomas Jørgensen og når man kigger rundt under træningen, er man slet ikke i tvivl om, at træningen gavner sammenholdet. Her bliver fniset, leet, danset, joket og samtidig knoklet igennem så hovederne bliver røde af anstrengelse og håret vådt og strittende i alle retninger.
Mathias Kjærgaard, der har været deltids brandmand i fem år og brandleder i de efterfølgende fire år, supplerer:
- Det er det at lave noget med dem, som jeg ellers kun møder, når vi har vagt. Vi styrker hinanden i at gå til den, og det er vigtigt, at vi kender hinanden og hinandens grænser, så vi ved, hvordan vi kan støtte hinanden.

Brug for støtte fra andre 
Brandmændene træner under navnet ”Fit 4 Fight” i Be Shaped i Ørslev, og det er i første omgang brandmandsforeningen, der har lagt penge ud til projektet, men brandmændene spytter også selv i kassen. Kenneth Hansen-Lange er dog i fuld gang med at søge fonde og sponsorater til at dække træningsomkostningerne, for der er ikke opbakning til at brandmandsforeningen skal betale.
Han er en kende misundelig på brandmændene i Næstved, der af kommunen har fået stillet træningsfaciliteter til rådighed.
- I Vordingborg har man aldrig ofret noget på det, siger han, og synes egentlig, det er underligt, at man fra kommunal side ikke går mere op i at sikre helbredet for eksempelvis brandmænd og hjemmehjælpere, der varetager hårde fysiske men vigtige samfundsmæssige opgaver.
Han håber, at virksomheder og fonde i stedet vil hjælpe brandmændene med at holde sig i form, så de undgår arbejdsskader og kan holde til beredskabsarbejdet i mange år frem.
- Jo bedre form man er i, des mindre skal man kæmpe for at lave de samme ting, forklarer Thomas Jørgensen og pointerer, at netop udholdenhed er vigtigt for brandmændene.
- Jo bedre udholdenhed, des hurtigere kan man agere, siger han og netop tid kan redde liv i beredskabsarbejdet.

Altid brug for flere folk
Deltidsbrandmændene i Vordingborg kommer fra vidt forskellige professioner. Her er pædagoger, studerende, soldater, musikere, selvstændige og mange, mange andre. Men selvom alle mennesker således kan blive deltids brandmænd, så er det alligevel svært at rekruttere nye.
- Det største problem er, at man skal bo og arbejde tæt på brandstationen og man skal stå til rådighed i arbejdstiden, fortæller Kenneth Hansen-Lange, der på grund af arbejde i København ikke selv kan tage brandvagter i dagtimerne. Det kan flere af kollegerne til gengæld og dermed lykkes det alligevel at få skemaet til at gå op.
 

18 af beredskabets 24 deltidsbrandmænd deltager i brandmandsforenigens fitnissinitiativ, der på en gang skal styrke brandmændenes fysik og deres kammeratskab. Fotos: Mille Holst

Der trænes i intervaller af tre minutter på 15 forskellige stationer i fitnisslokalet.

Thomas Jørgensen ved romaskinen.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar