• www.henriks-hvidevarer.dk

Bravo, men hvor skal vi så hen?

Så er det ved at være sidste udkald for høringssvar vedr. det mundrette §17, Stk. 4-udvalg; “Anbefalinger til ny nærdemokratimodel, borgerinddragelse og frivillighed”.
Helt ind til benet så er anbefalingerne i rapporten, at det lokale politiske arbejde gøres mere fleksibelt. Det er kort sagt bolden/sagen det handler om, og ikke et statisk lokalråd med sine begrænsninger i form af et flertal i en bestyrelse. Når en ide fødes af en borger eller forening så kan der nedsættes et fora, hvor kommunen finansierer og deltager i projektet. Det er genialt set, da et lokalråd kan være en betonklods i stedet for en løftestang. Tag nu bare situationen her i kalvehave, hvor et klimainitiativ bliver til en gul seddel på opslagstavlen, grundet en splittet bestyrelse.
Det fremgår af rapporten, at kommunalbestyrelsen og den administrative ledelse vil afgive mere magt fordi borgerne kan nedsætte et fora for hvad som helst. Det er her, der for mig at se er en svaghed, omend det anbefales at Vordingborg kommune ikke bør tænke foreninger ind i konkret opgaveløsning.
Borgerne har jo valgt politikerne til at varetage deres interesser, så der skal vel være en klarere afgrænsning af det, som borgerne kan blande sig i . Og omlægningen af lokaludvalgene er jo dybest set “bare” en organisatorisk ændring  Men hvad med visionen for Vordingborg kommune?.
Hvis vi levede i en tid uden klimakatastrofen hængende over hovedet på os, så var det nok bare forskønnelse af parker, skiltning, fjernvarme mm.  som borgerne skulle beskæftige sig med. Altsammen ligegyldigheder set i forhold til den klimaudfordring vi står overfor. 
Så hvad med at gå all in, og gøre Vordingborg kommune til frontløber i klimakampen. Det fantastiske ved en sådan strategi er, at den vil løse de fleste økonomiske udfordringer i Vordingborg kommune, al den stund, at københavnerne vil komme væltende herned for at være med.

Frederik Backhaus
Viemose Gade 30
4771 Kalvehave

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar