• www.henriks-hvidevarer.dk

Brug for anerkendelse

Under overskriften “Om hjælp til ældre 3” beskylder en borger i Sydsjællands Tidende borgmesteren for nepotisme. Det læner sig op af injurier. Politikere må desværre i stigende grad leve med at få læsset mange grimme ord og beskyldninger ned over sig på alskens medier - ofte totalt grænseoverskridende uhyrligheder, ingen burde skulle stå model til. 
Det jeg reagerer på i forhold til dette læserbrev er, at en lang række ansatte i vores kommune i samme shitstorm beskyldes for sammensværgelse og politisk påvirkning af de faglige beslutninger, der træffes. Beslutninger om bevilling af hjælpemidler træffes jo netop ud fra en faglig og individuel vurdering / kvalitetsstandard samt det serviceniveau, der er besluttet politisk - et serviceniveau, der langt hen af vejen er lovgivning vedtaget på Christiansborg. 
Og et afslag på en ansøgning om hjælpemiddel kan altid ankes, hvilket borgeren selvfølgelig skal informeres om i forbindelse med et afslag.
Jeg er opmærksom på, at den pågældende borger personligt har været igennem en stor sorg og det forklarer måske det meget personlige angreb på navngivne personer. Men samtidig at inddrage en stor gruppe af ansatte, der med stor faglighed udfører de opgaver, de er ansat til, er altså efter min mening utilstedeligt! Kommunens ansatte skal i alt fald ikke leve med personlige angreb på deres faglighed over en bred kam. De har brug for anerkendelse, og det vil jeg opfordre den samlede kommunalbestyrelse til at sikre, at de får.

 

Lena Schroll
Kløvermarksvej 6
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar