• www.henriks-hvidevarer.dk

Der kom en ridder forbi - fægteklubben præsenterede deres idé med en middelaldergarde. Foto: Michael Thønnings

Byforum sætter gang i Vordingborg

Idéen om en garde med rigtige riddere var aftenens overraskelse, da borgermødet ”Byforum” vendte planer for Vordingborg, hvor man både får fornyet Københavnsvej, arbejder på springcenter og medborgerhus, samt har gang i havne og stationsenden af Algade - også for de unge.

Vordingborg Soldaterhjemmet lagde hus til Byforummødet og lagde ud med en sang og historien om huset, der blandt andet inviterer på folkekøkken for hele byen.
Det var dog fægteklubben Trekantens Erik Pock, der stod for den største overraskelse, da han med både lyssværd og en gut i ringbrynje hjelm og to-håndssværd, fortalte om sin plan om en ”middelaldergarde”, hvor der indtil videre er 15 aspiranter, der er klar til at agere riddere i byen.
- Det skal ses i en kulturhistorisk konktekst og beviset på at Vordingborg er en middelalderby med kongetraditioner, lød det fra Erik Pock, der lærer de unge riddere op via fægteklubbens ”Fun and Fight”-tiltag. Håbet er, at der vil være opbakning - også økonomisk - til den bevæbnede garde, der kan supplere den musicerende, som byen har.

Klap af Københavnsvej
Allan Andersen, Møns Bank, indledte dog med lidt om hvad der var sket siden sidst og henviste blandt andet til successen med flagjubilæet og herefter kom Michael Larsen (R) og Thorbjørn Kolbo (S) på og skulle fortælle om kommunens anlægbudget.  Her blev talt om at politikerne  forsøger at ”arbejde på tværs” af udvalg og nævnte blandt andet, at der kommer fem millioner til skoler, at det er besluttet at byen kan udvides ud mod Rosenfeldt (hvis jordejerne vil) og det omtalte rådhus, blev da også nævnt.
Det vakte dog klapsalver, da  det blev gjort klart, at der er afsat 300. 000 kroner til at istandsætte Københavnsvej.
Kernen i det hele skulle være bosætning - at få flere børnefamilier til at flytte hertil - og her gjorde udviklingsdirektør i kommunen, Jan Michaelsen det klart, at statistikkerne er komplekse, men at der sidste år - for første gang i ti år - faktisk var flere børnefamilier der flyttede hertil end herfra, men at det opgjort i forhold, til familiernes ressourcer, ikke var helt samme fordeling.
Så kom turne til en snak om Algade og parkeringspladser, hvor man netop er gået i gang med at lave den bag Vordingborg Køkkenets bygning, mens der også kommer nogen, når man går i gang med at ”begrønne” Algade fra Boulevarden og ned mod stationen. Netop ved stationen, blev det fortalt, at de unge havde godt gang i deres Campuscafé - hvor der var flere arrangementer. Desuden gjorde man klart, at den gamle ventesal og toiletterne, måske kan blive åbnet for borgerne  - afhængig af forhandlinger med jernbanefolket.
Både Erhvervshavn og Nordhavnen fik ord med på vejen - det går godt og fremad begge steder - forlød det, og projektet med Nordhavnen blev fremvist med forklaringen om, at man snart håber, at gå i gang med ombygningen, det som det første formenligt byder på en legeplads. Det bliver dog i etaper, afhængig af, hvad man kan få af midler udefra.

Fælles huse
DGI-huset blev også omtalt - med blandt andet et oprids af det springcenter, som ”springtosserne” og kommunen forsøger at få etableret på stedet. Og Jesper Kjærulff, kulturchef, og Bjarne Malmros, DGI-chef, fortalte om ”kunstgyngerne”, som man også kunne læse om i avisen i sidste uge. Dem der står for projektet havde været på besøg selvsamme dag, for blandt andet at tale om belysning af værket. Til gen gæld ser det ud til, at det først bliver til næste år at det kommer op, selvom man fra kommunal side, havde forsøgt at presse på, så det kunne nås i år. Der blev spurgt til vedligeholdelsen af gyngerne, og den tog Bjarne Malmros på sin kappe, at holde styr på.
Også medborghuset i Kirkeskoven var på dagsordenen og skal diskuteres den 19, november - men det kan du læse mere om på kultursiderne.

Der kom en ridder forbi - fægteklubben præsenterede deres idé med en middelaldergarde. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar