Cabaretgrunden...

Byrådet med borgmesteren i spidsen er nu i fuld gang med at begå visuel voldtægt på Steges byvold og byens ansigt udadtil.
Med lokalplansforslaget for Cabaretgrunden vil man give tilladelse til at bygge en monsterkasse meget tæt på volden, hvor murene vil tårne sig 12 meter op - på det laveste sted på grunden - og med sadeltag vil bygningen nå op i 15-16 meters højde.
Skalaen er helt forkert både i forhold til voldanlægget, Langelinie og Græskekvarteret. Der vil desuden være massive skyggepåvirkninger på både park og Græskevej. 
Der er i stedet nu en unik mulighed for at skabe et fællesskab om et rum, der kan være til glæde for både indbyggere og turister ved at udvide parken og fremhæve byvolden, men hvis der placeres en bygning af den art og størrelse, så tages der værdi fra området og fra os alle.
Med byrådets visionsløse og kortsigtede lokalplansforslag sikrer de sig en skamstøtte for meget lang tid, da en bygning bliver liggende for generationer. I stedet bør de være sig deres ansvar bevidst og værne om voldanlægget, som det er tiltænkt med beskyttelseslinjen for fortidsminder på 100 meter.

PS. Indsigelser mod lokalplanen skal ske inden d. 8. november 2019 og byrådet er på valg 2021.

Lars Alnor-Hjertholm 
Græskevej 1
4780 Stege

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar