Peter Andersen fortæller om biogasanlægget med halmbehandlingsanlægget i baggrunden. Foto: Lise-Lotte Iuel

Lynggården i Jungshoved holdt åben gård

På befrielsesdagen med fuld skrue på solen bød svineproducent Peter Andersen velkommen på gårdspladsen til en rundvisning i stald, biogasanlæg og mark arrangeret i samarbejde med Miljøudvalget under Jungshoved Lokalråd.

Jungshoved Af hensyn til smitteoverførsel af blandt andet MRSA-virus blev den lille flok interesserede gæster sluset ind i staldene iført overtræksdragter, masker og hvide gummistøvler, hvor først ’barselsgangen’ blev besøgt. Der var smågrise i massevis, der dels diede hos soen, dels opholdt sig under varmere himmelstrøg i et lille hjørne af båsen, hvor der er omkring fyrre grader varmt. Soen selv foretrækker en temperatur på cirka seksten grader, så på den måde, er det vanskeligt at gøre begge parter tilfredse. 

Legetøj til smågrisene
De mange søer er sorteret på en måde, der er betinget af, hvor langt de er i deres forløb med hensyn til at skulle fare – altså føde smågrise, som de i gennemsnit får 17 af per gang. Det foregår på en ret regelmæssig måde, således at hver so farer 2,3 gange om året, så det bliver på årsbasis til rigtig mange slagtesvin. Trods tilstedeværelse af orner, bliver søerne insemineret med sæd fra en tyrestation, så ornerne er udelukkende beregnet til at få søerne i hopla. Når smågrisene er en måneds tid, bliver de taget fra moderdyret og bragt sammen i en slags børnehave, hvor der er adgang til legetøj med specielt kunstige grisehaler af gummi som eftertragtet tidsfordriv. 

Arbejdskraft fra udlandet
Det er en stor arbejdsplads og undervejs på rundvisningen, møder vi folk, der er i fuld gang med dagens dont.
- Der er toogtyve ansatte på gården, hvoraf alle, der arbejder i staldene, er udlændinge hovedsageligt fra Ukraine og Rumænien, beretter Peter Andersen. Der er tilsyneladende ingen unge danskere, der er særligt vilde med at blive uddannet inden for svineproduktion, så vi må hente folk fra ulandet for at kunne klare opgaverne. 
Der er stalde på et kæmpe areal, men overalt hersker der ro og orden, og bemærkelsesværdigt nok var lugten af levende dyr ikke særligt dominerende. Peter Andersen fortalte beredvilligt om avlsarbejde, sygdomme, vaccinationer, øremærkning, halekuperinger og dyrlægebesøg, så hvis man havde et enkelt hul i sin viden om svin og svineproduktion, var der en oplagt mulighed for at blive beriget. 

Biogasanlægget
I forbindelse med de mange dyr, som en stor del af befolkningen ynder at spise som flæskesteg og koteletter, produceres der naturligt nok også gylle, og her kommer det kolossalt store biogasanlæg ind i billedet. Det fylder rigtig meget på gården med kæmpemæssige tanke, siloer og beholdere, og kort fortalt bliver gylden gennem særdeles komplicerede kemiske og mekaniske processer behandlet, så der i store træk kommer tre vigtige produkter ud af det: Afgasset biomasse til brug for opgradering af landbrugsarealerne, varmt vand til gårdens og de tilhørende boligers forbrug samt strøm svarende til fjorten hundrede boligers behov. 

Behov for organisk affald
- For at man kan få et sådan biogasanlæg til at køre, er vi afhængige af, at der foruden gylle skal tilsættes et eller andet organisk af mere fast substans, så vi modtager alt muligt fra andre producenter, som af en eller anden grund har behov for at kassere deres produkter, siger Peter Andersen og peger hen på en kæmpe bunke løg, der er afleveret. Tidligere har vi modtaget gærholdigt affald fra Novo Nordisk, som var rigtig godt, men det har firmaet desværre også selv fundet ud af, så nu har de bygget deres eget biogasanlæg, fortsætter Peter Andersen med et smil  samtidig med, at han giver udtryk for, at han håber på at komme i betragtning, når Vordingborg Kommune til efteråret går i gang med at affaldssortere. 
Men det har fra tid til anden været tungt at danse med, fortæller Peter Andersen, da det er dyre investeringer og til tider langsomme sagsbehandlinger fra kommunens side, som for deres del også har været hæmmet af klager fra lokale borgere i Jungshoved. Der er dog kommet en betydelig bedre dialog de lokale parter imellem siden Miljøudvalget under Jungshoved Lokalråd blev etableret, hvori også Peter Andersen har sæde.

Peter Andersen fortæller om biogasanlægget med halmbehandlingsanlægget i baggrunden. Foto: Lise-Lotte Iuel

Henning Nissen fra Jungshoved By er maskereret til ukendelighed under besøget i stalden. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hej jeg har hørt at du nogle gange har nogle huse til udlejning ? Vis kunne jeg godt ønske mig at høre mere om dette , venligst hilsen Dorte tesdorph Jensen

Tilføj kommentar