Glasaffald køres ikke længere til genanvendelse i Næstved men til Polen. Hård plast og aluminium køres til Tyskland. Der skal findes nye løsninger på ”affaldsudfordringen”, så man undgår transporten, men foreløbig afventer man i både Vordingborg Kommune og Affald Plus en statslig affaldsplan. Foto: Mille Holst

Affald køres til genbrug i udlandet

Der er opstået problemer med håndteringen af det affald, borgerne i Vordingborg kommune afleverer til genbrug. Næstvedvirksomheden Reiling, der hidtil har modtaget glas, er sprunget fra, fordi der er for meget andet blandet sammen med glasset, og derfor køres det nu til Polen, hvor det genanvendes. Hård plast og aluminium køres til store anlæg i Tyskland. Trods bumpene på vejen er både Affald Plus og administrationen i Vordingborg Kommune fortsat tilfredse med affaldssorteringen, men politisk er der murren i krogene.

Kommunen I godt et år har borgerne i Vordingborg Kommune sorteret deres affald i fire såkaldte fraktioner: Madaffald, papir/pap, hård plast/glas/metal samt restaffald. Den overordnede melding fra såvel den kommunale administration som Affald Plus er, at sorteringen i de enkelte husstande fungerer, og der genanvendes i 2019 de 50 procent, man havde sat sig som mål i 2022. Det fortæller Niels Damgaard fra Affald Plus.
Men selvom store dele af affaldssorteringen fungerer, som den skal, er der udfordringer.
- Verdensmarkedet for pap og papir er fyldt i øjeblikket, fortæller Nielks Damgaard, hvorfor Affald Plus får færre penge for papir og pap til genbrug, end forventet. Desuden er kvaliteten af pap’en ikke altid så høj, som man gerne vil havde den. Her fortæller Niels Damgaard, at det i de enkelte husstande især er vigtigt at sikre, at der ikke er madrester på den pap, der smides i genbrugsbeholderen.
- For eksempel pizzabakker skal i restaffald, siger han og minder desuden om at det er vigtigt, at man kommer sit madaffald i rigtige plastikposer, fordi de er nemmere at sortere fra. De biologisk nedbrydelige plastikposer egner sig ikke, da de indeholder plastik, og går i opløsning, så plastiken blandes med madaffaldet.

Kører affald til Tyskland
Den største udfordring har Affald Plus dog med sorteringen af hård plast, glas og metal. 
I et notat til Vordingborg Kommune den 3. december orienterer Affald Plus om, at Næstvedfirmaet Reiling, der  hidtil har varetaget efterbehandlingen af metal, glas og hård plast, har opsagt kontrakten. Deres anlæg er bygget til at behandle glas indsamlet i kuber, men glasset indsamlet fra de enkelte husstande bliver under indsamlingen og transporten så knust, at meget af glasset ender med at blive frasorteret sammen med keramik, sten, porcelæn og aluminium, og når aldrig videre til genanvendelse. Desuden ønsker Reiling ikke at justere på sit anlæg, hvorfor Affald Plus har måttet finde en anden aftaler til affaldet. Valget er faldet på RGS-Nordic i Herlufmagle, som nu forsorterer magnetisk jern, glas og hård plast/aluminium. Det er dog Affald Plus der må afsætte disse typer affald til videre genanveldelse. 
- Vi afsætter glas til Marius Pedersen, der kører det til en fabrik i Polen, hvor det bliver sorteret og genanvendt, fortæller Niels Damgaard.
I øjeblikket afleveres plast og aluminium på et tysk sorteringsanlæg, som afregner Affald Plus for aluminiummen og den rene plast, mens Affald Plus må betale for at få sorteret resten.
Det er en bet for firmaet og kommunen, at affaldet må køres til Tyskland fremfor til Næstved, og det betyder ifølge Affald Plus også, at man får en mindre CO2-reduktion end ellers.
- Omregnet til tab per husstand, svarer det til, at hver husstand sparer 1,8 kilo CO2 mindre om året, end de 19,7 kilo/husstand/år, der kunne have været opnået, hvis glasset havde kunnet behgandles hos Reiling, skriver Affald plus i notatet.
Ifølge Niels Damgaard er der   stadig flere fordele end ulemper ved den nuværende måde at sortere affaldet på.
- Med den tidligere ordning fik vi ikke så meget ind. Man genanvendte lidt over 30 procent; nu anvender vi 50 procent, siger han og mener at den nye affaldssortering desuden gør det nemmere for borgerne at komme af med sit affald på en miljømæssig forsvarlig måde.
Løsningen med at køre affaldet til Tyskland er midlertidig, oplyser Affald Plus, der afventer en melding fra Miljøstyrelsen om, hvorvidt indsamling af metal, plast og glas vil indgå i den nationale affaldsplan, som forventes at komme i høring i første kvartal af 2020. 

Ikke godt nok
I Næstved Kommune har man besluttet at genindføre indsamlingen af flasker og glas i kuber, for at kunne levere glas til genanvendelse hos den lokale virksomhed Reiling. I Vordingborg Kommune afventer man den nationale affaldsplan, før man vil tage stilling til, hvordan sorteringsordningen skal være lokalt og eventuelt skal ændres. Derfor sendes glas fra Vordingborg nu (midlertidigt) til genanvendelse i Polen.
Kommunalbestyrelsesmedlem Eva Sommer-Madsen (V) er ikke tilfreds med meldingen, og hun sætter nu spørgsmålstegn ved meningen med at få erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner med i affaldssorteringsordningen. 
- I 2025 skal vi genanvende 55 procent; det skal vi finde ud af, hvordan vi opnår, siger Niels Damgaard, der ikke er bekymret over den nuværende løsning med at køre affald til genbrug i Tyskland og Polen fremfor i nærområdet.
- Når man prøver noget nyt, kan der vise sig ting, der med fordel kan gøres anderledes, siger han. Også miljøchef i Vordingborg Kommune, Rolf Hoelgaard tager udfordringerne med ro:
- At vi midlertidigt oplever nogle udfordringer med lokal genanvendelse af glasaffald, bør ikke få os til pt. at ændre eller justere på affaldsordningerne, skriver han således i en mail til det politiske udvalg for Klima og Miljø.

Glasaffald køres ikke længere til genanvendelse i Næstved men til Polen. Hård plast og aluminium køres til Tyskland. Der skal findes nye løsninger på ”affaldsudfordringen”, så man undgår transporten, men foreløbig afventer man i både Vordingborg Kommune og Affald Plus en statslig affaldsplan. Foto: Mille Holst

Affaldsordningen oplever bump på vejen. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Affaldshåndteringen i Næstved Kommune har ALDRIG virket optimalt. Intet nyt! Det er respektløst over for borgerne, at de skal betale dyrt til en ordning, der ikke fungerer og kommunen kræver at borgerne bruger tid og energi på at sortere deres affald I kategorier, der ikke duer i praksis.

Tilføj kommentar