Storstrømmen får ny sejlrende

Til juli åbner Masnedsundbroen ikke længere for skibe.  Banedanmark er lige nu i færd med at grave en ny sejlrende i Storstrømmen, som skal føre skibstrafik uden om Masnedsund og gøre det muligt stadig at komme til Vordingborg Havn. 

 

 

I disse dage er der fuld gang i tre skibe, som har til opgave at lave en ny sejlrende i Storstrømmen, der går Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen. 

Bag projektet står Banedanmark, som også står for den nye Masnedsundbro og ny bro over jernbanen ved Næstvedvej i forbindelse med Femern-forbindelsen. 

Sejlrenden skal gøre det muligt for større skibe fortsat at komme til Vordingborg Havn, for 15. juli i år bliver klappen på Masnedsundbroen lukket. 

Når broen fastlåses kan skibe og både med en højde på mere end fem meter ikke længere komme til Sydhavnen gennem Masnedsund. 

 

220.000 kubikmeter dynd

Sejlrenden bliver 45 meter bred og 1300 meter lang. Selve vanddybden bliver næsten fordoblet fra 2,5 til 3,2 meter til fem meter, og for at skibene kan komme til Vordingborg Havn får sejlrenden en vendecirkel med en diameter på 400 meter i den nordlige ende til de store skibe. 

I alt 220.000 kubikmeter dynd skal graves op, og det er firmaet Rodhe-Nielsen, der står for gravearbejdet. Hertil bruges en såkaldt spandkædemaskine, og dyndet bliver læsset på to splitpramme.

- Det opgravede materiale bliver losset direkte i prammene, der ligger på hver side af spandkædemaskinen. Splitprammene sejler skiftevis materialet til klappladsen  på Kogrunden efter tilladelse fra Naturstyrelsen, 11 sømil (over 20 kilometer, red.) fra hvor der bliver gravet, forklarer  Jens Peter Storck, Banedanmarks projektleder for den nye Masnedsundbro.

Kogrunden befinder sig i Smålandsfarvandet nordøst for Femø. 

- Det er lidt svært at se noget fra land, kan han oplyse til eventuelt nysgerrige, der vil se skibene i aktion i selve Storstrømmen. 

 

To fyrtårne

For at skibene ledes på rette vej, bygger Banedanmark også to fyrtårne på 13 meter. 

Det ene skal stå ude i Storstrømmen, mens det andet placeres ud for en del af sommerhusområdet i Bakkebølle Strand.

Ifølge Jens Peter Storck kommer fyrtårnet ikke til at genere sommerhusejerne med lys, da det ikke er den slags, der roterer 360 grader. 

 

Slut til juni

Det er planen, at gravearbejdet skal slutte 30. juni, og ifølge tidsplanen bliver den nye Masnedsundbro taget i brug sidst i 2019. 

Banedanmark forventer at underskrive kontrakt primo maj, da Masnedsund-entreprenøren først fysisk kan gå i gang, når klappen er lukket. Ny Næstvedvej-broen bliver udført i 2017 og er færdig i starten af 2018. 

Sejlrende-projektet beløber sig til 15,4 millioner kroner. 

 

 

 

 

Frygter ikke ”fyrtårn”

Grundejerforeningen Bakkebølle Strand er ikke spor nervøse over udsigten til et 13 meter højt fyrtårn - eller snarere sømærke - i sommerhusområdet. Også selvom de ikke er blevet informeret om højde eller type af Banedanmark.

 

Mens vindmøller og mobilmaster møder modstand andre steder i Vordingborg kommune, er grundejerne i sommerhusområdet i Bakkebølle Strand helt rolige ved tanken om et 13 meter højt fyrtårn nær den vestligste del kaldet Frugthaven. 

Banedanmark nævner i en pressemeddelelse, at der kommer fyrtårne, men deres presseafdeling har over for Sydsjællands Tidende senere præciseret, at der er tale om sømærker, og dem ser grundejerforeningen ingen grund til at frygte. 

Dog var højden ny for grundejerforeningens formand, John Fogelberg. 

- Jeg mener ikke, vi har fået nogen højdeangivelser. Det kan godt være, jeg lige skal undersøge det nærmere. Vi ved, at der skal stå to sømærker helt nede ved vandkanten, men det er stadig ikke oppe i en højde, så man kan se det oppefra, for terrænet skråner. Måske kan man lige se toppen, vurderer John Fogelberg.

Ifølge Banedanmark forventes det, at sømærkerne er cirka seks meter over terræn - Der har været høring omkring vindmøller, men modsat en vindmølle, laver et fyrtårn ikke støj. Selv hvis det er sådan et fyrtårn som ude på Ore, så herregud. Hellere dét end at et skib fyldt med olie støder på grund, siger Per Sass Jensen fra grundejerforeningens bestyrelse. 

Helt præcist hvor fyrtårnet skal stå, har hverken Banedanmark eller Grundejerforeningen Bakkebølle Strand kunnet præcisere.  

 

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hej: Min morfar Hans Larsen passede fyrtårnet & var Los på Madsensø i ca. 1933 & år frem?? har i noget om ham?? han var gift med Ella & de havde børnene Jytte Kirstine & Ib Larsen?? Min mor Jytte K. L. er født i 1936 & hun var ca. 7 år da de fraflyttede Madsensø??? Mvh Hans Larsens barnebarn Susie Mylov

Tilføj kommentar