Vordingborg erhvervshavn undersøger muligheden for at opstille kystnære vindmøller ved havnen. Arkivfoto fra havnens åbent hus arrangement i 2019, som Poul A. Larsen (S), der er kommunalbestyrelsens repræsentant i havnebestyrelsen, åbnede.

Havnen undersøger opstilling af møller

Vordingborg havn undersøger i øjeblikket muligheden for at opstille kystnære vindmøller på havnen. Det vækker begejstring i kommunalbestyrelsen, der glæder sig over at havnen tænker i grøn energi.

Kommunen Vordingborg erhvervshavn på Masnedø skal med i den grønne omstilling. Derfor undersøger havnen i øjeblikket muligheden for at opstille kystnære vindmøller på et areal i vandet, som man påtænker på sigt at inddæmme og gøre til en del af øen og selve havnearealet. Politikerne udtrykte glæde over at Vordingborg havn er i gang med at undersøge muligheden for vindmøller og ser frem til at se en egentlig ansøgning ”om forhåbentlig ikke så længe”, som Mette Gerdøe (Ø) sagde. 

Vordingborg erhvervshavn undersøger muligheden for at opstille kystnære vindmøller ved havnen. Arkivfoto fra havnens åbent hus arrangement i 2019, som Poul A. Larsen (S), der er kommunalbestyrelsens repræsentant i havnebestyrelsen, åbnede.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hvor bliver jeg bekymret. I denne tid hvor der kommer så meget støj fra havnen. Og nu vil I skabe mere støj. Findes der ingen andre løsninger, bølgeenergi, jordvarme,eller hvad med jeg. Ellers håber jeg virkelig at de kommer til at stå længere ude på vandet, så de ikke står midt i boligområdet på Ore. Ved vandet er der intet til at dæmpe for lyden, så det går lige op i vores haver. Men hvor er det positivt med bæredygtig havn

Tilføj kommentar