Allan Bjørn har allerede taget imod de første elever og kantinen er blevet udvidet gevaldigt, så de nye FGU’ere har et sted at samles. Foto: Michael Thønnings

Den største skolereform nogensinde

Det er et helt ny system, hvor fem uddannelser samles i den nye forberedende grunduddannelse (FGU). I Vordingborg har skoleleder Allan Bjørn ikke haft tid til ferie, men alt er klar før den officielle indvielse på mandag.
 

Vordingborg I går begyndte dagen med en lærerorientering og klokken 10 kom 65 elever, der skal tage deres 9. eller 10. klasse på den såkaldte AGU, for at høre, hvad de går ind til, forud for skolestarten på mandag.
- FGU er jo en samkøring af fem uddannelser, fra forskellige steder, siger Allan Bjørn, der er tidligere leder af produktionsskolen Strømmen, og nu er skoledleder for FGU i Vordingborg. Ikke fordi han er stoppet, men fordi man har vendt bøtten og lagt den lokale produktionsskole sammen med dem i Korsør, Slagelse og Næstved, ligesom man har overtaget en del af lærere og elever fra VUC (Voksenuddannelsescentret). Det er blevet til den ”Forberedende GrundUddannelse - FGU.
- Det har været rigtigt travlt det sidste halve år - selvom beslutningen blev taget for tre år siden. Vi skulle også lige se, hvad det betød, at der var et folketingsvalg, siger Allan Bjørn.
I sidste uge var de cirka 100 lærere så samlet på kursus tordag/fredag, og nu kommer de først elever så.
- Jeg har faktisk ikke fået holdt noget ferie i år. Men det bliver også anderledes. Vi har jo været vant til, at der var nogen på produkstionsskolen, siger han.
- Der har været mange reformer på skoleområdet, men den her, er den største nogensinde, fortæller skolelederen, der påpeger at det er et helt nye system, der er sat i gang.
Således har produktionsskolen primært været håndværksundervisning og uden nævneværdige skoleprøver. Her blev man målt i forhold til om eleverne kom videre i uddannelse eller arbejde.
- Men nu bliver der stillet krav om almindelig boglig undervisning og alle skal op til eksamener, ligesom der skal dokumenteres en lang række ting, påpeger han.
Således vil der stadig være syv værksteder, eksempelvis træ eller metal, som man har været vant til, men alle får også en ekstra boglig dimension i uddannelsen.
I korte træk opdeles det dog så produktionsskoleeleverne  kommer på PGU, mens en erhvervsrettet EGU er for dem, der primært har brug for at lære fra andet end en bog. Desudne er der AGU, der ofte er dem, der kommer fra VUC’erne, som primært har været vant til skoleundervisning og forventes at skulle færdiggøre 9. eller 10. klasse og måske skal videre på HF eller lignende.
- Men de skal også have en del praksisundervisning, så det ikke bliver ren skoleundervisning, påpeger Allan Bjørn.
På den måde bliver uddannelserne mere integreret i den nye FGU, og unge under 25 år, vil i høj grad blive samlet her, hvis ikke de tager på gymnasiet eller en anden erhvervsfaglig uddannelse.
- En anden ny ting er at vi kan have elever i forløb på to år, hvor det tidligere kun var et år - og det er en fordel for nogen i forhold til at gøre dem parate til at komme videre, fortæller Allan Bjørn.
Han fortæller at en del af deres opgave - ud over det håndværksmæssige og skole - også er at lære eleverne om mødestabilitet - at komme og gå til tiden.

Nye bygninger
Rent fysisk er der også sket en del. Bygningerne på Langøvej er blevet malet og sat i stand og kantinen er udvidet, så der kan sidde og samles de cirka 160 elever, som der forventes at være på FGU Vordingborg.
Derudover er der lavet særlige klasselokaler på afdelingen på Bogøvej, hvor det er meningen at AGU’erne skal have det meste af deres undevisning og hvor der også er lavet kontorer til de - indtil videre - fire lærere og vejledere, der er tilknyttet den del af uddannelsen.
- Men det er meningen at man samles i kantinen. Vi har det stadig sådan at der er et måltid mad til eleverne hver dag, så man mødes her, påpeger Allan Bjørn.
Han fortæller desuden, at selvom man kommer fra forskellige kulturer og baggrunde, så har der generelt været en god stemning i lærergruppen, der ellers har betydet at alle er blevet overført i et helt nyt regi og nu kan kalde sig FGU-undervisere.
Det gælder også Allan Bjørn selv, der i store træk, har været vant til at produktionsskolen var selvstyrende, mens der nu er en overordnet direktør - Gert Møller - der har ledet produktionsskolen i Korsør.
- Det bliver anderledes, men jeg tror det bliver godt. Det har været positivt indtil videre, selvom det har været presset med tiden, siger han og påpeger, at der bliver samarbejde på tværs, og fælles pædagogiske dage. Desuden er der mulighed for at eleverne kan skifte til særlige linier på de andre FGU-afdelinger, hvis det er et ønske.
- Det er eleverne vi har i fokus. Det er noget arbejde med at implementere det hele, men det bliver godt for de unge, påpeger Allan Bjørn.
På mandag den 12. august er der officiel indvielse, hvor alle er velkomne til at kigge forbi Langøvej 6 klokken 11.30. 

Allan Bjørn har allerede taget imod de første elever og kantinen er blevet udvidet gevaldigt, så de nye FGU’ere har et sted at samles. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar