• www.henriks-hvidevarer.dk

Borgmester Mikael Smed (S) understreger, at intet endnu er besluttet med hensyn til kommunens budget for det kommende år. Arkivfoto: Mads Sørensen

- Der er ingen der har bestemt budgettet

Borgmesteren er utilfreds med, at det i sagen om det nye kommunale sparekatalog på 50 millioner, fremstår som om det er noget der ER truffet beslutning om og at administrationen har bestemt det. - Vi ved slet ikke hvor meget vi skal spare endnu, siger han.

Kommunen - Der står at administrationen har bestemt, at vi skal spare 50 millioner. Men det er kun et forslag, som vi skal tage politisk stilling til, lyder det fra borgmester Mikael Smed (S), der de senere dage har oplevet en del kritik, efter et budgetkatalog med spareforslag for op mod 50 millioner årligt, blev fremlagt i forrige uge.
Særligt har kritikken gået på,  at en del af forslagene rammer børn, ældre og arbejdsløse - blandt andet forslaget om lukning af Bårse skole og besparelser på aktiviteter for arbejdsløse. Dertil har nogen undret sig over, at det er administrationen - cheferne - der er kommet med forslaget, frem for at det er politikerne, der har udstukket retningen.
- Al ære og respekt for os politikere, men det er altså forvaltningen, der sidder med det her i det daglige og ved, hvor der kan findes penge, siger Mikael Smed.
- Det er helt normal procedure. Tidligere har der bare været skåret med grønthøsteren - to procent på alle områder. Her er vi gået anderledes til værks, siger borgmesteren. 
Men kunne politikerne ikke udstikke en retning og sige at I gerne vil have, at man friholder børn og ældre - eller at man fokuserer på at finde penge i eksempelvis teknisk forvaltning eller på eksterne konsulenter?
- Vi kan ikke undgå børn og ældre - de udgør en tredjedel af det samlede budget, men procentvis er det langt mindre, end hvis vi havde skåret over en bred kam. Hvis man læser forslaget, så er der faktisk andre tiltag, der koster mandskab i forvaltninger og vi kan ikke spare mere der, og konsulentkontoen er også efterhånden langt nede, siger borgmesteren.
Han understreger samtidig, at intet er besluttet endnu og at de i øvrigt ikke ved, hvor meget der skal spares.
- Det afhænger at de penge vi får tildelt. De er ikke regnet ind, så det kan være, det er langt mindre end 50 millioner, siger Mikael Smed, der henviser til det tilskud Vordingborg har fået de seneste par år som ”værdigt trængende kommune”, hvor de i 2017 hentede et tilskud fra staten på 46 millioner, mens det 2018 var noget mindre, og tilbage i 2016 ”kun” var otte millioner.
- Jeg er ked af, at det er nødvendigt at skære. Det er ikke nemme penge, siger han.
Forslaget til besparelser - som i sin fulde længe kan ses på avisen hjemmeside - er udfærdiget af direktionen i den kommunale forvaltning, og politikeren skal ved møder her i maj og juni se, hvad de synes. Borgemesteren påpeger dog, at de har mulighed for at vælge til og fra og at politikerne også selv kan få lov at komme med forslag til andre steder, der skal spares.
Først efter sommerferien - i august - træffes beslutningen om hvor, der skal skæres ned.

Borgmester Mikael Smed (S) understreger, at intet endnu er besluttet med hensyn til kommunens budget for det kommende år. Arkivfoto: Mads Sørensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar