Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Der er mulighed for skrappere krav

Thomas Finke

Strandvej 1a

4771 Kalvehave 

 

Til Vordingborg Kommunalbestyrelse. 

Tiden er inde til at føre politik. I bør ikke dække Jer ind under lovgivningens minimumskrav og tendentiøse landskabelige vurderinger. 

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er udtryk for minimumskrav. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at stille skrappere krav. 

Der er uenighed blandt eksperter om målemetoder og udbredelse af den lavfrekvente støj. 

Kommunalbestyrelsen bør beslutte at lade tvivlen komme de anklagede til gode. Det er almindelig retspraksis.

Det fremgår af kommuneplanen, at der ikke kan planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planmæssig begrundelse. 

At det blæser ved kysten kan vel ikke være en særlig planmæssig begrundelse?

Hvordan kan kommunalbestyrelsen vedtage, at der ikke må opstilles vindmøller i kystnærhedszonen og samtidig udlægge et vindmølleområde  i kystnærhedszonen?

Mange turister efterspørger de landskabelige kvaliteter, som Møn har, landskaber, som er uforstyrrede af store tekniske anlæg og har et klart kulturhistorisk udtryk. Ingen turister vil valfarte til Møn for at se vindmøller. De står allerede overalt i verden på mere eller mindre heldige placeringer. 

Mønbroen er afbildet på vores 500 kronesedler, fordi det er en af Danmarks smukkeste broer. Den har en historie, som betyder noget lokalt og er en del af lokalområdets selvforståelse. Den kan ikke bruges som argument for at etablere anlæg, som ikke er særligt planmæssigt begrundet.

Visualiseringerne i miljørapporten er tendentiøse til fordel for møllerne. I flere tilfælde kunne man med god ret drage de modsatte konklusioner.

• Tag hensyn til usikkerheden vedrørende lavfrekvent støj.

• Der er ikke en særlig planmæssig begrundelse for at placere vindmøller i kystnærhedszonen ved Kostervig.

• Beskrivelserne i visualiseringerne er i flere tilfælde direkte misvisende. Vindmøllerne vil være en landskabelig katastrofe og påvirke hele kystlandskabet omkring Stege Bugt, Ulvsund og Koster Vig.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Æblernes dag i...
  • FOTOS: Prinsesse...
  • FOTOS: Fantastisk...
  • FOTOS: Oktoberfest i...
Kommende arrangementer
22.
Okt
Hotdogs og Højmesse Køng Menighedsråd
22.
Okt
Fra museets gemmer Køng Museum
22.
Okt
Efterårsferie i Danmarks Traktormuseum Danmarks Traktormuseum
24.
Okt
Borgermøde Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs
24.
Okt
Meditationsgudstjenester Vordingborg Kirke
25.
Okt
RaketVækst Vordingborg Erhverv
25.
Okt
Generalforsamling Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd
25.
Okt
Foredrag - mød Daniel, der kom som flygtning til Danmark for 7 år siden Køng Menighedsråd
25.
Okt
Generalforsamling Stensved og omegn Lokalråd
25.
Okt
Tove Ditlevsens hjerte KulturArkaden