I direkte forlængelse af det nye Borgercenter er det planen, at det nye rådhus, der også skal kunne rumme nogle af borgernes aktiviteter, skal bygges. Rådhuset kommer til at ligge henover parkeringspladsen langs fortovet og helt hen til fortovet på Valdemarsgade. Foto: Mille Holst

Derfor skal der bygges nyt rådhus...

Tirsdag aften inviterede Vordingborg Kommune til borgermøde om det kommende rådhus. Politisk har man en lang række ønsker og krav til det nye byggeri, blandt andet skal det nedsætte CO2udledningen, det skal være fleksibelt indrettet af hensyn til medarbejderne og så skal det kunne rumme kulturaktiviteter, borgermøder  og foreningsaktiviteter, lyder det i oplægget.

Vordingborg Der skal bygges nyt rådhus i Vordingborg; det har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet. Spørgsmålet er, om rådhuset kun skal rumme byrådssal og være arbejdsplads for de kommunaltansatte medarbejdere, eller om der også skal være plads til at borgerne kan flytte nogle af deres aktiviteter i for eksempel foreningsregi ind i rådhuset.
- Når man bygger nyt er det vigtigt at kvadratmeterne bliver brugt, siger borgmester Mikael Smed (S) med henvisning til den facilitetsanalyse kommunen for nylig har fået udarbejdet. Eksempelvis står byrådssalen tom, når der ikke lige er kommunalbestyrelsesmøde eller uddeling af priser.
- Jeg vil gerne bringe byrådssalen i spil for andre, siger borgmesteren som oplæg til borgerne om at komme med ideer til, hvad det nye rådhus kan bruges til udover at være kommunal arbejdsplads og politisk forum. Med flere borgeraktiviteter i rådhuset håber man fra politisk side, at det nye rådhus vil kunne styrke bymidten og dermed handelslivet i byen.

Alt samles ét sted
Når det nye rådhus står klar - forventeligt i 2023 - vil det ifølge det politiske oplæg være dét sted, hvor borgerne kan henvende sig med samtlige spørgsmål.
- Vi har i dag fire steder, amn henvender sig: Borgercentret, Langebæk rådhus, ungecentret og rådhuset, siger Mikael Smed og vil gerne kun have én adresse, borgerne skal henvende sig på - bortset fra at der fortsat skal være borgerservice i både Stege og Præstø.
Dermed tømmes også det gamle rådhus i Langebæk, hvor afdelingen for Byg Land og Miljø holder til. Den flytter ind til rådhuset, når det står færdigt og bygningen i Langebæk sættes til salg.

Skal lette samarbejdet
Et nyt rådhus skal også gøre det lettere for de kommunalt ansatte at samarbejde på tværs af afdelinger. Rådhuset rummer i dag blandt andet administration for kultur, fritid, kommunikation, ledelse,  dagtilbud, ledelse og it.
- Men vi sidder i fingre, fortæller Mikael Smed og henviser til ejendommens opbygning med en lang gang hvorudfra der går gange med kontorer. Borgmesterens oplevelse er, at de enkelte afdelinger glemmer hinanden i dagligdagen, fordi de ikke lige kan se hinanden, og derfor bliver samarbejde på tværs af afdelingerne svært. Han erkender, at det i bund og grund er en psykologisk udfordring, men han håber, at det nye rådhusbyggeri tager højde for at det skal være nemt at samarbejde på tværs. Dermed siger han ikke, at der skal være åbent mellem alle kontorer og etager, men der skal tages højde for det.
Samtidig bliver der en udfordring med at adskille de personfølsomme oplysninger og lukkede diskussioner fra de områder,  borgerne færdes i om eftermiddagen og aftenen. 
- Vi forestiller os, at borgerne får en etage for sig selv og dermed er adskilt fra det vi laver i dagtimerne, siger borgmesteren.

Bygger for ny generation
For Mikael Smed og flertalsgruppen handler det nye rådhusbyggeri især om at skabe bedre rammer for de kommunalt ansatte.
- Vi bygger til fremtiden, ikke til nutiden, siger borgmesteren og henviser her ikke kun til klimahensyn og forestående renoveringsarbejder. Det handler i høj grad om at kunne tiltrække næste generation af medarbejdere.
- Der er nogle årgange på vej ind på arbejdsmarkedet og de er krævende, mener Mikael Smed, der ikke mener, de vil tage ansættelse i Vordingborg Kommune, hvis ikke rådhuset er ”mere  tidssvarende”, som han siger. 
- Vi overvejede faktisk at lægge rådhuset ved afkørsel 41, men det er vigtigt, at det ligger ved togstationen og dér, hvor næsten alle busser fra kommunen standser, fortæller han.

MIndre CO2
For Mikael Sled er det vigtigt at påpege, at et nyt rådhusbyggeri sparer klimaet for en væsentlig CO2 udledning. På mødet tirsdag aften præsenterede han deltagerne for en beregning på det nye kontra det gamle rådhus’ udledninger. Heraf fremgår det, at det nye byggeri forventes at udlede 7,5 tons CO2, hvilket placerer byggeriet i energimærke A2020, det højestmulige pt. Til sammenligning ligger det nuværende rådhus på energimærke E med en udledning på 101,4 tons CO2 årligt og Langebæk administrationsbygning, som nedlægges, når det nye rådhus står klar, udleder 41,1 tons. og har energimærke B.

Påregner overskridelse
Prisen for det nye rådhusbyggeri forventes at blive på 85 millioner kroner, men belært af de overskredne budgetter i kommunens seneste byggerier (Borgercentret), har man afsat 120 millioner kroner til byggeriet.
- Man har en buffer, siger Mikael Smed og regner altså ikke med at byggeriet bliver overskredet med mere end de 50 millioner, der er sat af som buffer.

Tidsplanen
Kommunalbestyrelsen har afsat de første millioner til rådhusbyggeriet, og der bliver i februar og marts udarbejdet en projektkonkurrence. Til sommer forventer man at kunne vælge en totalrådgiver og projektere byggerit og i sommeren 2021 forventer man at kunne skrive kontrakt med en hovedentreprenør og tage første spadesrtik. I andet halvår af 2023 skal det nye rådhus efter planen tages i brug.

 

 

 

Borgernes forslag...

Tirsdag aften deltog over 100 borgere i debatten om, hvad det kommende rådhusbyggeri også skal kunne rumme udover byrådssal og at være arbejdsplads for en masse kommunalt ansatte. 

Kommunen Lige siden det politiske flertal i kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune besluttede at bygge nyt rådhus ved siden af det nye Borgercenter ved Algade i Vordingborg, har debatten raset for og imod.
Tirsdag aften inviterede Vordingborg Kommune sine borgere til debatmøde om rådhuset, i håb om at borgerne vil byde ind med ideer til, hvilke aktiviteter, der vil kunne lægges i huset, når de kommunale medarbejdere er taget hjem. Politikerne lægger nemlig op til at også eksempelvis foreninger skal kunne bruge bygningen, så den ikke står tom i aftentimerne.
Hvad borgerne syntes om dét udspil, kan du læse mere om i artiklen ”Borgernes forslag til det nye rådhus”
 

I direkte forlængelse af det nye Borgercenter er det planen, at det nye rådhus, der også skal kunne rumme nogle af borgernes aktiviteter, skal bygges. Rådhuset kommer til at ligge henover parkeringspladsen langs fortovet og helt hen til fortovet på Valdemarsgade. Foto: Mille Holst

Det nye rådhus starter, hvor Borgercentret slutter. De to bygninger kommer til at ligge i umiddelbart forlængelse af hinanden. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Når vi nu skal have et nyt rådhus, det er jo vedtaget som en demokratisk beslutning, så vil jeg opfordre, at man tænker det hele rigtig godt igennem. Stil helt konkrete krav når I udskriver arkitektkonkurrencen. Overvej placeringen: den planlagte placering på parkeringspladsen mellem borgercentret og Valdemarsgade er ikke optimal. Man bygger jo lige op til det store glasparti ved det nye job- og borgercenter. En bedre placering vil være på rådhusparkeringen. Flyt hovedindganger tilbage til rådhustorvet, og byg et nyt og energivenligt rådhus lige ved siden af det nuværende rådhus. (Der findes nogle gamle planer fra dengang man talte så meget om områdefornyelse i Vordingborg.) Tænk funktionerne på det nye rådhus godt igennem. Lad KulturArkaden med bibliotek, musikskolen, lokalhistorisk arkiv, IT-værksted og galleri f til kunstudstillinger blive ved Sydhavnen, hvor de er; men indret en lille afdeling, hvor man kan afhente og aflevere bøger og læse aviser.

Tilføj kommentar