• www.henriks-hvidevarer.dk

Det er altid ok at blive klogere...

Til lokalpolitikere med skæbnesvanger stemmemagt iforbindelse med placering af biogasanlæg i Køng Mose:
Til jer, der mener, at projektet pinedød skal placeres i Køng Mose – uden anden begrundelse end ”Det har vi ment siden 2013”: Husk, beslutningstagere er sjældent i verdenshistorien blevet bebrejdet en holdningsændring, fordi de er blevet klogere. De, der har fulgt debatten og pløjet sig igennem høringssvar, er jo blevet klogere, og må nu have forstået, at placeringen i Køng Mose primært støttes af dem, der har økonomisk gevinst her. Placeringen medfører risiko for alvorlige transportproblemer, farlig skolevej (manglende cykelsti-finansiering), store naturmæssige og menneskelige gener, stærkt forringet bosætningspotentiale i et ellers attraktivt område – og ikke mindst massiv tvivl om de klimamæssige fordele. Intet i placeringen berettiger de voldsomme konsekvenser for området, til gengæld er der alternativer, som ikke er ordentligt belyste. 
Hermed en inderlig opfordring til ansvarlig ageren på foreliggende fakta og tvivl - få skyklapperne af inden I tager beslutninger, der medfører uoprettelig skade.
Lokalpolitikere, der mener, at biogasanlæg skal mases ned i borgernes baghaver, jo flere jo bedre, hvorfor tage hensyn, når ingen alligevel ønsker det? I må forstå, I skader den store samfundssag, klimadebatten og miljø-velviljen. Man får ikke befolkningen med sig ved magt og tvang. Landet over ses voldsom borgermodstand omkring biogasanlæg. Forestil jer, hvad der kunne rykkes på klima- og miljøfronten med gennemtænkte løsninger, hvor borgere og politikere trak i samme retning.
De lokalpolitikere, der har udtrykt sympati med ulykkelige borgere, de som helst ville finde en velegnet placering, men som er blevet bedt om at følge ”flertallet” i kommunalbestyrelsen: Husk, hvorfor I er lokalpolitikere. Jeg tror, I havde en ambition om at hjælpe dem, der bor her. Tag nu ikke skyklapperne på, stå ved jeres støtte.
Tak til jer, der kender fakta, og anerkender at en placering i Køng Mose er forkert.

 

Dorthe Dahlin Irvold
Dybsø Fjordbanke 21, Kostræde Banker
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar