• www.henriks-hvidevarer.dk

Formanden for Falster Stenklub Steen Stanley Olsen fremviste spændende fund. Foto: Ulrik Jensen

Det gik over stok og sten - med Steen…

Der var nok at se på og meget at lære, da de store stenbunker ved Nørre Vedby blev endevendt at stenfolket.

Nordfalster Det føg i luften med ord som gnejs, kvartsit, porfyr, basalt med videre, da den amatørgeologiske Falsters Stenklub Trilobiten i søndags havde inviteret til tur langs kysten på Nordfalster fra Sortsø til Farøbroerne.
Anledningen var den årligt tilbagevendende begivenhed Geologiens Dage, hvor blandt andet lokale foreninger, naturvejledere, geologer og andre frivillige landet over stod parat med tilbud om oplevelser for alle aldre i geologiens verden.
Arrangørerne blev imidlertid sat i lidt af et dilemma, da der var højvande og nærmest ingen strand ved Falsters nordkyst. Den planlagte tur blev derfor flyttet til Nørre Vedby grusgrav, hvor foreningens medlemmer færdes hjemmevant og har fulgt udviklingen i mange år.
Inden deltagerne i kolonnekørsel begav sig mod grusgraven, gav formanden for Falsters Stenklub, Steen Stanley Olsen, en introduktion til, hvad deltagerne kunne forvente at finde. 
Og som formand for en stenklub, hvad kan man så hedde andet end Steen.
- Vi er heldige at bo i et område hvor vi kan finde rigtig meget på vores strande, lød det fra Steen Stanley Olsen, som fremviste diverse forsteninger, fossiler, kugleflint og meget andet.
Med hammer og mejsel slog han et par sten midt over, så deltagerne kunne se rester af muslinger og fornemme lugten af benzin, fordi stenene indeholdt rester af trilobiter – et for længst uddødt leddyr.
Han fremviste porfyr i alle afskygninger, hvoraf de fleste kan blive rigtig flotte, når de slibes eller bare lakeres. 

Spændende sten
De 25-30 voksne og børn, der talte både aktive medlemmer af lokale stenklubber, interesserede som vidste en smule om geologi og andre som var helt på bar bund fik en fin tur med indlagt konkurrence, hvor det gjaldt om at finde de sjoveste og mest spændende sten.
Blandt deltagerne var tidligere medlem af Falsters Stenklub Peter Bennicke, som for nylig har gjort sit tredje fund af danekræ på Falster. Det drejer sig om lille forstenet blæksprutte med et næsten intakt beboelseskammer. Fundet er gjort ved Hesnæs, og af de tre fund af danekræ på Falster, der er registreret, står Peter Bennicke for dem alle tre. Til de øvrige medlemmers fortrydelse er Peter flyttet til Fakse, hvor han kan dyrke sin altoverskyggende hobby i kalkbruddet.
Udover formanden for Trilobiten Steen Stanley Olsen deltog også en anden Steen – nemlig Steen Vinding Poulsen, tidligere byrådsmedlem i Vordingborg. Han havde taget sit barnebarn Isolde med på tur.
- Isolde er levende interesseret i alt, hvad hun finder på jorden – både sten og glasskår. Hun samler alt op og spørger til, hvad det er. Turen her er en god anledning til at fremme Isoldes interesse, samtidig med, at jeg selv kan lære noget, lød det fra Steen Vinding Poulsen.
Nørre Vedby grusgrav er et kommunalt ejet fritidsområde, der rummer en spændende geologisk historie, fordi den giver en indsigt i, hvordan israndslinjers indre geologiske opbygning ser ud. Samtidig hermed kan der indhentes informationer om de processer og enorme kræfter, der skabte dem. Derfor kan man i grusgraven for eksempel både finde rav og forstenet træ.

Formanden for Falster Stenklub Steen Stanley Olsen fremviste spændende fund. Foto: Ulrik Jensen

Turen blev flyttet til Nørre Vedby grusgrav. Foto: Ulrik Jensen

Steen Vinding Poulsen med barnebarnet Isolde, som var levende interesseret. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar