Det glade vanvid...

Borgmester Michael Smed fik af uransalige årsager sin flertalsgruppe til at stemme ja til et nyt rådhus til 120 millioner.
Men et nyt rådhus har på intet tidspunkt været til offentlig høring, som det burde.
Desuden fattes kommunen i den grad penge, da flertalsgruppen har sløjfet blandt andet juletræer, blomsterampler, bogbussen, kurser for personalet, slut med annoncer i avisen, besparelser på turisme og erhverv, højere brugerbetaling på plejehjem, spare på gæsteordning i dagplejen, øget forældrebetaling for skoleklub, slut med udvidet åbningstid på udvalgte institutioner samt spare på lokaletilskud.
Når man beslutter disse besparelser på områder, som kun giver ”småpenge” i det samlede regnskab, har det åbenbart været nødvendigt, for at få budgettet til at hænge sammen.
Nu er der så dukket et underskud op på 22 millioner på grund af fejl i økonomiforvaltningen.
Når man har sparet på selv juletræerne, siger det sig selv, at der ikke er flere besparelser at hente nu, så de 22 millioner vil blive taget fra kassebeholdningen, hvor de selvfølgelig så mangler i den daglige drift.
Så kan man hæve kassekreditten med de ekstra omkostninger, det vil medføre, fordi det er dyrt at være fattig.
Det eneste fornuftige vil selvfølgelig være, at skrinlægge et overflødigt nyt rådhus. Banker, supermarkeder og mange andre firmaer har ingen problemer med at drive deres forretning, selv om den består af et hovedkontor og et stort eller lille antal filialer. Sådan kan kommunen selvfølgelig også fungere – vi lever trods alt i internettets tidsalder, så møder kan holdes via skærm, og det vil sikkert samtidig korte mødetiden væsentlig ned.
Desuden er det vigtigt for bosætning i kommunen, at den kommunale service ikke samles i Vordingborg men som hidtil er fordelt i alle tre købstæder.

Karsten Blem
Riddergade 17 D
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar