Flemming og Anita Hemmingsen hænger med hovedet ned af, for at strække ryggen. Det skulle angiveligt forebygge ondt i ryggen. - Jeg kunne da mærke at hovedet kom tættere på jorden, griner Flemming, der faktisk syntes det var en god oplevelse. Foto: Mette Neerup

Dialog på Folkemøde Møn

Muligheden for at komme i dialog og stille spørgsmål, er omdrejningspunktet for Folkemøde Møn, der for andet år i træk, er trukket ind i Stege bys gader.

Stege Fredag formiddag startede folkemødet på Møn med et væld af debatter og informative stande. Det er blevet en tradition at fredagens hovedpersoner er de unge og der var der også kommet op mod 10.000 fra folkeskolernes ældste klasser og ungdomsuddannelserne. De fyldte debat-teltene godt op og var for en stor del af dem, meget ivrige efter at deltage i debatterne.
Overalt myldrede det med ungdom. Om det var til speed-dating med kommunalpolitikere, debat om narkotika, rundbordssnak med Anders Morgenthaler som ordstyrer eller i socialdemokraternes telt, hvor der var lagt op til indspark vedrørende en bedre folkeskole. Overalt herskede der stor entusiasme blandt deltagerne. Faktisk var der slet ikke plads i teltet til alle tilhørere, da børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skulle holde den første tale på hovedscenen, fredag morgen.

Alle holdninger kan luftes
Hos Anders Morgenthaler, klimadebattør, tegner og forfatter, var der blandt de unge gang i debatten om, hvorvidt der skal være frit valg med hensyn til, hvad vi spiser med henvisning til forurening og dyrkning af landbrugsjord udelukkende med det formål at producere kød. 
- Her må alt siges, endda at alt skal være nazistisk, siger
Anders til gruppen af unge, der sidder rundt om langbordet. Efterhånden føler de unge sig henholdsvis provokeret og trygge nok til at give udtryk for deres meninger og bekymringer. Nogle plæderer for det frie valg, mens andre mener at Møn Folkemøde skal gå forrest i kampen for plantebaseret kost og derfor kun skal tilbyde det under folkemødet. De unge diskuterer forbilledligt og med respekt for hinandens holdninger.

I skøn forening
Standen med de levende og uomskårne penisser, tiltrak sig megen opmærksomhed både fredag og lørdag. Ligesom skorstensfejerne gjorde med deres særegne uniform. Det betaler sig at være synlige. 
-Vi har oplevet en tilgang til uddannelsen på 300 procent, siger en synligt tilfreds formand for skorstensfejerlauget, Jesper Hviid Kjær. 
- Det har haft altafgørende betydning at vi er på steder som folkemødet og forskellige jobmesser rundt omkring, fortsætter Jesper, der fremhæver arbejdslivet som skorstensfejer, som særligt frit og selvstændigt.

Det lokale islæt
Selvom mange af debatterne havde afsæt i internationale problematikker, var der også debatter med lokalområdet som omdrejningspunkt. 
Lørdag var Walter Brüsch, geolog, at finde i klima-teltet til en samtale om kampen om det rene drikkevand - herunder også det mønske. 
- Der findes hele tiden nye og flere sprøjtegifte i vores grundvand og drikkevand. Bare i Vordingborg kommune er der fund af sprøjtegiftrester i 46 boringer, hvoraf 12 var over grænseværdien. Som det er nu, bliver der testet for 50 stoffer. Miljøminister, Lea Wermelin har for nylig bedt om at det tal sættes op, så der testes for 400 stoffer. - Og ja, jo flere rester vi leder efter, jo mere vil vi finde, sagde Walter Brüsch, der roste vandværkerne for deres indsats for det rene vand, men samtidig i kraftige vendinger kritiserede miljøstyrelsen for til stadighed at dispensere for beviseligt farlige sprøjtegifte. 
- I er ret heldige her på Møn, hvor et 30-40 meter moræne-lerlag beskytter grundvandet, sagde han, men satte samtidig spørgsmålstegn ved det nødvendige i at bruge sprøjtegifte eksempelvis i kommunalt regi, i private haver og flisearelaer, hvor der ikke er
rodzonenet til at nedbryde det. Men brugen af gifte er ikke ny og selvom en tilhører
indskød at man jo ikke vidste bedre i 50’erne, så sagde Walter, at det gjorde miljømyndighederne faktisk...

Alvor og underholdning
Forskellige musikalske og artistiske indslag samt politisk satire, krydrede indholdet begge dage og var med til at give Folkemødet det rette miks af alvorlige politiske emner og hvordan vi forholder os til vores fælles fremtid, samtidig med at vi skal huske på at more os og nyde nuet. Desuden var der en god spredning på stande og telte, selvom de var placeret mere centralt i byen end sidste år, hvor Stege for første gang lagde gader til mødet, der begyndte på Vestmøn.

Flemming og Anita Hemmingsen hænger med hovedet ned af, for at strække ryggen. Det skulle angiveligt forebygge ondt i ryggen. - Jeg kunne da mærke at hovedet kom tættere på jorden, griner Flemming, der faktisk syntes det var en god oplevelse. Foto: Mette Neerup

Anders Morgenthaler har gang i en debat med en gruppe unge mennesker, der gerne vil diskutere, den mad vi spiser. Foto: Mette Neerup

Speed-dating med en kommunalpolitiker var ret populært blandt de unge. Foto: Mette Neerup

Geolog Walter Brüsch, der var inviteret af Naturfredningsforeningen til at tale om, hvordan vi beskytter vores drikkevand. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar