• www.henriks-hvidevarer.dk

Billede af en sporeblodbi taget af Anders Illum.

En sjælden bi er genopdaget på Møn

Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn - en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958.

Østmøn Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det.

Sporeblodbien (Sphecodes spinulosus) er så sjælden, at den kun har været registreret i Danmark to gange tidligere, og senest i 1958 på Bornholm. Derfor er fundet på Møn opsigtsvækkende. Sporeblodbien er en rede-parasit og snylter udelukkende på den i Danmark ekstremt sjældne rustsmalbi (Lasioglossum xanthopus), der er vores største smalbi. Sporeblodbi er derfor i endnu højere grad end rustsmalbi ekstrem sjælden, da den er afhængig af forekomsten af dens vært.

Bien er fundet på Hundevæng overdrev; et kalkoverdrev på Østmøn, som er udpeget til kerneområde i Møn Biosfære på grund af den høje naturværdi. Vordingborg Kommune har derfor iværksat samarbejdet med universiteterne for at kortlægge den vilde bifauna. Området forvaltes af Naturstyrelsen og udmærker sig ved de mange artsrige overdrev, hvor der er mange blomster fordi der er ekstensiv græsning. Sporeblodbien samler ikke selv pollen fra blomster, men har specialiseret sig i at snylte på rustsmalbien, ved i et ubevogtet øjeblik at lægge æg i værtens rede. Når sporeblodbiens larve klækkes, dræber den værtens larve og lever af værtens proviant af pollen og nektar.

- Det er højest spektakulært, at sporeblodbien findes på Møn og formentlig altid har været der, men hidtil er blevet overset grundet ringe viden om øens bifauna, og derfor er det godt at kommunen har sat dette initiativ i gang, siger Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

- Sporeblodbien er desværre ekstremt sjælden, og vi har kun set en enkelt han ved Hundevæng overdrevet den 17. juni i forbindelse med et studie af de vilde bier på Møn. Fundet blev gjort af entomologen Jesper Melchiorsen, fortsætter Henning Bang Madsen, der sammen med kollegaen Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet har bierne i fokus denne sommer.

Billede af en sporeblodbi taget af Anders Illum.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar