En smuk forhave?

Peter Olsen
Åløkkevej 16
4773 Stensved

Hvor er sammenhængen?
Vordingborg kommune bryster sig stolt af at være ”Storbyens forhave” og siddende lokalpolitikere roser budgetter og aflagte regnskaber for driftsår og kalder resultatet ”tæskegodt”.
Imidlertid er det fuldstændigt uforstående for mig, hvor sammenhængen er mellem ønsket om en flot forhave og det faktum, at kommunen har valgt ikke at græsslå og pleje hele skel og bælter langs kommuneveje, cykelstier med mere men blot slår ”netop tilstrækkeligt” og derudover lader stå til?
Resultatet er givet et mindreforbrug på driftsmidler men konsekvensen er i hvert fald også en forhave, som hverken vi eller storbyen kan være bekendt.
Kommunen bruger - ud over reduceret driftsøkonomi - argumenter som ”... ønsker at skabe gode betingelser for dyreliv og fauna”, men reelt etableres der en fantastisk yngleplads for dræbersnegle samt ”skjul” for affald, hundeefterladenskaber med mere. Erfaringen er her, at når først der ligger ét stykke affald/efterladenskab, så ”yngler” det.
Jeg er som skatteborger stor tilhænger af, at der ikke skaltes og valtes med borgernes skattekroner, men her er der efter min mening tale om en forkert prioritering af midler. Hvis vi i Vordingborg vitterligt ønsker at tiltrække nye borgere (og skatteydere) til kommunen, så bør vi sikre os, at potentielle tilflyttere får et godt ”førstegangsindtryk” - fuldstændig som ved hussalg. Dette fordrer en flot og ryddet forhave.
Må jeg opfordre kommunen til at genoverveje driftsbudgettet og afsætte fornødne midler til vedligeholdelse af komplette kanter og skel, således det gode naboskab til kommunens borgere kan fastholdes, og vi kan være forhaven bekendt.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar